Monday, August 8, 2011

KOLEKSI SOALAN-SOALAN NOVEL SPM 2011


KOLEKSI SOALAN-SOALAN NOVEL SPM 2011
LATIHAN 1
4(a) Membaca sesebuah novel akan meninggalkan kesan dalam kalangan pembaca. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan cara watak utama Berjaya menimbulkan kesedaran tersebut.
( 7 markah)
(b) Sisipan teknik plot merupakan aspek penting dalam pembinaan sesebuah novel yang menarik. Huraikan teknik imbas kembali dan monolog dalaman yang terdapat dalam dua buah novel yang anda pelajari. ( 8 markah )

LATIHAN 2
4(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan perselisihan pendapat yang berlaku antara watak-watak dalam novel tersebut. ( 7 markah )

(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan pengorbanan yang telah dilakukan oleh satu watak bagi setiap novel. ( 8 markah )

LATIHAN 3
4(a) Keberanian merupakan sebahagian daripada nilai yang dikemukakan oleh pengarang. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang menunjukkan nilai keberanian . ( 7 markah )

(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, nyatakan watak sampingan yang mempunyai kaitan yang rapat dengan watak utama. ( 8 markah )


LATIHAN 4
4 (a) Watak sampingan memainkan peranan penting dalam jalinan cerita dalam novel yang anda kaji. Huraikan perwatakan dua watak sampingan yang anda pilih. (7 markah)

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan konflik yang terdapat dalam kedua-dua buah novel tersebut. ( 8 markah)


No comments:

Post a Comment