Friday, July 22, 2011

TATABAHASA BAHASA MELAYU (Vol.6)juga soalan novel

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[ 30 markah ]

Jawab semua soalan.

(a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya.
Anda tidak boleh menambahkan imbuhan , menukarkan imbuhan serta menggunakan
perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) insentif
(ii) intensif
(iii) aspirasi
(iv) inspirasi
(v) interaksi
(vi) interpretasi [ 6 markah ]

(b) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Pisahkan subjek dan predikat ayat-ayat
tersebut.

(i) Mereka tidak mampu menyiapkan kertas projek tersebut.
(ii) Penduduk di kawasan kejiranan saya sedang bermesyuarat untuk mengadakan
kerja-kerja amal.
(iii) Sungguh cantik baju yang dipakai oleh Mak Munah. [ 6 markah ]

(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.
Kenal pasti dan betulkan kesalahan -kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu
semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
(i) Jurujual itu sedang mengetengahkan kaedah penggunaan alat perapi rambut
agar pembeli tahu selok belok merapi rambut yang betul.
(ii) Usaha membenteras va ndalisme perlu dilakukan secara terusan oleh semua
pihak.
(iii) Projek pembinaan lebuhraya itu telah tergendala akibat kegawatan ekonomi
pada akhir tahun 1990an lagi. [ 6 markah ]

(d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah dan
kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis
ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke
sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi.
(ii) Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya
pencairan ais pada kawasan kutub.
(iii) Walaupun sibuk, Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu
yang belum dia kuasai. [ 6 markah ]

(e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain
yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal.

(i) Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh, tetapi akhirnya mereka berbaikbaik
semula. Benarlah kata orang, carik-carik bulu ayam, lama-lama
bercantum juga.

(ii) Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. Tepatlah kata
peribahasa, bagaimana tepuk, begitulah tarinya.

(iii) Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing, akhirnya dia pulang ke
tempat asalnya, bak ka ta peribahasa setinggi-tinggi terbang bangau,
akhirnya hinggap di belakang kerbau jua.
[ 6 markah ]

Soalan 4 : Novel
[ 15 markah ]

Jawab soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel-novel yang anda
pelajari.

(i) Renyah
(ii) Sutera Dalam Lukisan

(a) Pengarang sering memaparkan kritikan sosial dengan mengetengahkan
kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Huraikan dua kepincangan yang
berlaku dalam masyarakat berdasarkan novel yang telah anda pelajari.
[7 markah]

(b) Latar masa merupakan aspek penting dalam sebuah novel. Huraikan tiga latar masa
dan peristiwa yang berlaku berdasarkan novel yang anda pelajari.
[8 markah]

TATABAHASA BAHASA MELAYU (Vol.5) juga soalan novel

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat daripada setiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.


(i) tulus - telus
(ii) seloroh - seluruh
(iii) cocok - cucuk

[6 markah]
(b) Tulis ayat-ayat di bawah ini semula supaya menjadi tiga ayat saja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.

Suatu ketika dahulu kita dikejutkan dengan isu vandalisme. Vandalisme ialah kegiatan merosakkan harta benda awam. Perbuatan vandalisme ini dilakukan oleh remaja yang tidak bertanggungjawab. Pelbagai strategi dilaksanakan bagi mengatasi masalah itu. Strategi itu membuahkan hasil. Strategi itu mengambil masa yang lama. Kini, timbul satu masalah baru dalam kalangan remaja. Masalah yang dimaksudkan ialah gengsterisme.

[6 markah]
(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Semua ejensi kerajaan diarahkan bergabung untuk menjalani kajian bagi mencari punca sebenarnya yang menyebabkan berlakunya banjir besar sejak beberapa hari lalu.

(ii) Dalam majlis itu, berbagai-bagai persembahan telah diada sempena hari keputeraan baginda yang ke 52 tahun.

(iii) Sebagai anak, kita mestilah sentiasa menjaga marwah keluarga dengan menghindar diri daripada perbuatan yang mengaibkan mereka.
[6 markah](d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Jabatan Perhilitan dan Hidupan Liar akan mengadakan penyiasatan untuk mendapatkan maklumat tentang kepupusan beberapa spesies burung di negara kita dalam tempoh satu setengah tahun.

(ii) Pesilat itu melenting ke kiri dan kanan sebelum menerpa ke arah pihak lawan.

(iii) Kapal yang sedang berhenti di pelabuhan itu akan meneruskan perjalanan ke Eropah di dalam masa satu jam setengah dari sekarang.

[6 markah]
(e) Baca peribahasa di bawah dengan teliti dan kemudian bina ayat daripada setiap daripadanya.

(i) seperti lembu dicucuk hidung
(ii) duduk sama rendah, berdiri sama tinggi
(iii) biar mati anak, jangan mati adat
[6 markah]


Soalan 4 : Novel

[15 markah]


Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut :

(i) Renyah
(ii) Sutera Dalam Lukisan

(a) Huraikan dua peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam salah satu novel yang anda kaji.
[7 markah]

(b) Bandingkan watak utama melalui mana-mana dua buah novel yang anda kaji.
[8 markah]

TATABAHASA BAHASA MELAYU (Vol.4) juga soalan novel

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[ 30 Markah ]

Jawab semua soalan
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) gembar-gembur
(ii) hitam-legam
(iii) kusut-masai
(iv) semak-samun
(v) lintang-pukang
(vi) kering-kontang (6 markah)

(b) Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan susunan asal ayat-ayat tersebut.

Warga tua ialah golongan berusia 50 tahun ke atas. Mereka melalui pelbagai perkembangan. Perkembangannya termasuk yang pahit dan manis. Warga tua akan mengalami banyak perubahan secara fizikal. Mereka juga mengalami perubahan kognitif. Tubuh mula menyusut, rambut gugur, reput tulang dan masalah deria.Sepatutnya mereka dihormati. Seterusnya disayangi dan didampingi. Ada dalam kalangan masyarakat moden hari ini menganggap warga tua sebagai beban. (6 markah)

(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar terpaksa ditunda kerana Pengetua terpaksa menghadirkan mesyuarat yang penting.
(ii) Puan Fatimah sedang menyiapkan deraf ucapan wakil rakyat yang akan merasmi bangunan baru sekolah.
(iii) Abdullah tidak terasa penat walaupun memandu dalam kesesakkan jalan raya setiap kali pergi dan balik kerja. (6 markah)

(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Pemenang perlawanan menggubah bunga dikehendaki naik ke pentas untuk menerima hadiah.
(ii) Cerpen yang ditulis oleh saya telah disiarkan dalam ruangan `Sudut Kreatif‟ majalah Dewan Siswa.
(iii) Berjuta ringgit dibelanjakan oleh Kementerian Pelajaran kerana membiayai pembangunan ICT di sekolah-sekolah. (6 markah)

(e) Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya.

(i) Sebulat suara
(ii) Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar.
(iii) Bagai lalang ditiup angin (6 markah)

Soalan 4 :
[ 15 Markah ]

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:

(i) Renyah
(ii) Sutera Dalam Lukisan

(a) Pengarang sering kali mengetengahkan persoalan kepincangan masyarakat dalam sesebuah novel. Huraikan dua kepincangan masyarakat yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. ( 7 Markah )

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, bandingkan dua latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. ( 8 Markah )

Tatabahasa Bahasa Melayu dalam SPM 2011 (volume 3) juga soalan novel

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[30 markah]
Jawab semua soalan

(a) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i. tawar / tawar-menawar
ii. simpang / simpang-penerang
iii. turun / turun - temurun .............................[6 markah]

(b) Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian pisahkan ayat-ayat dalam petikan kepada enam ayat tunggal dengan mengekalkan maksud dan struktur asalnya.

Pembangunan Malaysia yang pesat telah menarik kemasukan pekerja asing. Mereka datang kerana negara kita aman dan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Mereka memperoleh gaji yang lumayan kerana mereka sanggup bekerja keras.
.............................................................................[6 markah]

(c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

i. Pekerja-pekerja itu sedang memperlebarkan lebuhraya menghala ke Kuala Lumpur dengan tekun.

ii. Pegawai dari institusi pendidikan swasta diundang sebagai penal dalam sesi wawancara yang bertajuk ‘Menggunakan Komputer Dalam E-Pembelajaran’.

iii. Teknologi maklumat dan komunikasi telah menjadi satu kemistian dalam penghidupan manusia moden hari ini.
..............................................................................[6 markah]


(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Sejak dari peristiwa itu, Norisah tidak pernah menengok ibunya di kampung.

ii. Kita mestilah saling bantu-membantu untuk menghasilkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.

iii. Idwal menerangkan tentang faedah aktiviti kitar semula yang dapat mengatasi masalah kekurangan tapak penghapusan sampah.
..............................................................................[6 markah]
(e) Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan tiga peribahasa atau kata-kata hikmat yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza.

............Asma dan Dira ialah dua orang sahabat karib yang sentiasa melakukan sesuatu perkara bersama-sama sejak di bangku sekolah. Mereka berjanji untuk mengeluarkan modal sebanyak RM 10,000.00 seorang. Tetapi malangnya setelah semua persediaan dilakukan oleh Asma, tiba-tiba Dira menarik diri dan membatalkan perjanjian tersebut. Asma yang telah bersedia dari segi mental dan fizikal serta modal yang mencukupi berasa kecewa akan tindakan Dira. Akhirnya, Asma telah menyewa sebuah restoran yang strategik kedudukannya dan berpotensi untuk maju jika diusahakan dengan bersungguh-sungguh. [6 markah]
Soalan 4 : Novel
[15 markah]

Jawab kedua-dua soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang pernah anda pelajari.

(i) Renyah
(ii) Sutera Dalam Lukisan

(a) Setiap novel mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri.
Nyatakan dua perkara yang anda anggap menarik tentang sebuah novel yang anda kaji. ............................................................[7 markah]

(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, bandingkan tema yang terdapat dalam novel-novel tersebut. .....[8 markah]

Tatabahasa Bahasa Melayu dalam SPM 2011 (volume 2) juga soalan novel

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[ 30 markah ]

Jawab semua soalan.

(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) perilaku
(ii) prabayar
(iii) poliklinik
(iv) pancaindera
(v) prokerajaan
(vi) pascamerdeka....................................[6 markah]

(b) Tulis semula cakap ajuk di bawah ini dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan maksud asalnya.

Cikgu Ani : Kenapa awak tak datang latihan bola jaring petang semalam?
Sara : Sssaya... minta maaf cikgu. Saya ada hal penting di rumah.
Cikgu Ani : Patutnya awak beritahu saya lebih awal. Taklah saya tertunggu-tunggu awak.
Sara : Er...! Saya betul-betul dalam kecemasan.
Cikgu Ani : Sebenarnya apa yang berlaku, Sara?
Sara : Mak saya tiba-tiba jatuh sakit dan terpaksa dibawa ke hospital.
............................................................................[6 markah]


(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Darah merah manusia mengandungi pigmen hemoglobin iaitu molekul protin yang besar dan amat penting dalam penghidupan.

(ii) Kitar semula dapat menjimatkan kegunaan sumber semulajadi di samping menjamin kebersihan alam sekitar.

(iii) Sastrawan mendapat kepuasan dan keseronokkan jika buah fikiran mereka dihargai oleh masyarakat.
.....................................................................[6 markah]


(d) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Novel itu mempamerkan tema permasalahan sosial di dalam kalangan remaja di ibu kota.

(ii) Guru menyapa perlakuan pelajarnya yang agak kurang sopan bila bercakap dengan orang yang lebih tua.

(iii) Bersesuaian dengan kedudukan kampung kami di kawasan lapangan padi, semua para petani mengusahakan sawah yang diwarisi turun-temurun.
..........................................................[6 markah]

(e) Baca ayat yang mengandungi peribahasa di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa lain yang setara maksudnya dengan peribahasa tersebut.
(i) Pasangan pengantin yang sedang bersanding itu kelihatan seperti cincin dengan permata kerana kedua-duanya sama cantik dan sama padan.

(ii) Sikap Liza yang melupakan jasa ibu angkatnya Marina, tidak ubah seperti ulat lupa akan daun kerana dia sanggup mengikut ibu kandungnya berpindah ke luar negara.

(iii) Walaupun Tan Sri Johan telah dilantik menjadi Pengerusi Syarikat Daya Maju yang terkenal di Asia Tenggara, beliau masih mengamalkan sikap rendah diri dan senang bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat. [6 markah]

Soalan 4 (a) : Novel
[15 markah ]

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:

(i) Renyah

(ii) Sutera Dalam Lukisan


(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kebijaksanaan. [7 markah]

(b) Watak sampingan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan plot sesebuah novel. Huraikan dua perwatakan bagi satu watak sampingan dalam dua buah novel yang anda pelajari.
.......................................................[8 markah]

Tatabahasa Bahasa Melayu dalam SPM 2011 (volume 1)

Tatabahasa Bahasa Melayu dalam SPM 2008

Latihan
Soalan 3(a)
1. Bina ayat dengan perkataan yang berikut tanpa menambah atau menggugurkan imbuhan bagi setiap perkataan yang berikut:

(i) lebaran
(ii) lebarkan
(iii) dilebarkan
(iv) melebarkan
(v) perlebar
(vi) memperlebar

Soalan 3(b)
1. Menganalisis Ayat
Nyatakan jenis ayat di bawah ini sama ada ayat aktif transitif, ayat aktif tak transitif atau ayat pasif.

(i) Baju itu masih belum berjahit lagi.
(ii) Dia suka bergurau.
(iii)Dia keletihan setelah penat bekerja.
(iv)Mereka suka membaca buku.
(v) Dia teringat akan isterinya di hospital.
(vi) Hazami teringat oleh ibunya di kampung.

2. Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif
Tukarkan ayat-ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif.
(i) Beta akan menganugerahi beliau gelaran Datu`.
(ii) Saya membeli buku itu di kedai koperasi .
(iii) Kami akan membantu guru pada hari pendaftaran pelajar baharu itu nanti.

3. Menukarkan Ayat Pasif kepada Ayat Aktif
Tukarkan ayat-ayat pasif. di bawah ini kepada ayat aktif
(i) Kursus itu akan saya jalani pada minggu depan.
(ii) Peperiksaan itu akan kami duduki pada bulan Jun nanti.
(iii) Kita tuntut kemerdekaan daripada penjajah.

4. Menyambungkan ayat
Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) sudah mewujudkan forum. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sudah mewujudkan forum . Kedua-dua pihak membincangkan langkah untuk menangani gejala samseng .Gejala samseng itu kini menular di sekolah. Pihak polis sedang membincangkan kaedah terperinci untuk mengekang gejala samseng berkenaan. Pihak Kementerin Pelajaran sedang membincangkan kaedah terperinci untuk mengekang gejala samseng berkenaan. Dato` Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sesuatu. Kementerian itu sudah mengenal pasti kumpulan kongsi gelap. Kongsi gelap itu melakukan kegiatan merekrut pelajar sekolah. Pelajar sekolah menyertai kumpulan terbabit.


5. Memisahkan Ayat
Pisahkan ayat-ayat di bawah ini kepada 4 ayat dengan mengekalkan maksud dan struktur asalnya.

Pasangan suami isteri yang menghadapi tuduhan mengambil deposit secara haram berjumlah RM1.22 juta daripada orang ramai itu telah melantik peguam bela bagi mengendalikan penggulungan hujah kes mereka di Mahkamah Sesyen pada hari ini.

6. Menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat Cakap Pindah
Tukarkan ayat-ayat di bawah ini daripada ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.
"Saya dapati kamu telah melakukan satu kesalahan yang amat besar hari ini," Pengetua mula membuat tuduhan terhadap Faizal yang masih terpinga-pinga.
"Tidak Cikgu! Saya tak buat apa-apa kesalahan," Faizal cuba mempertahankan diri.
"Cikgu Aziz pengsan, kamu tahu?" tanya Pengetua.


Soalan 3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan
Dalam ayat-ayat di bawah ini, terdapat dua penggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i. Percikkan bunga api itu dilihat sungguh indah pada malam sambutan Hari Kemerdekaan Negara.
ii. Zarul Amin berbaring keletihan setelah pulang daripada menjaja ais krim.
iii. Saya tidak dapat dengar apa-apa yang diperkatakan oleh Salmah kerana suasana hangar bingar.

Soalan 3(d) Kesalahan kata/istilah dan bahasa
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat dua kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kontingen negara akan menghantar satu pasukan peninju muda yang paling handal sekali di negara kita dalam kejohonan tinju peringkat amatur di Bangkok, Thailand .
(ii) Petunjuk-petunjuk perasaan yang menentang campur tangan Amerika di negara Iraq itu sedang berarak di jalan raya-jalan raya di seluruh negara.
(iii) Penyanyi yang menagih dadah itu akan diletakkan di bawah perhatian pihak polis selama dua setengah tahun.

Soalan 3(e) Peribahasa
1.Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam petikan ini.

Hidupnya begitu sukar untuk diteruskan kerana dia terpaksa bekerja pada setiap masa untuk sesuap nasi. Untuk meneruskan kehidupan, dia terpaksa bekerja kerana tanpa usaha rezeki tidak akan menjelma. Apabila sudah mendapat rezeki, dia perlu berusaha dengan lebih gigih lagi kerana rezeki yang sedikit tidak akan menjadi banyak atau bertambah jika dia tidak melipatgandakan usaha.
[ 6 markah ]

2. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat ini.
(i) “Saya yakin bahawa kamu akan berjaya kerana jika kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh kejayaan sudah pasti menjadi milik kamu.” Kata Cikgu Haris kepada Wati.
(ii) Kita hendaklah berjuang hingga titisan darah yang terakhir demi negara yang tercinta ini.
(iii) Dia terpaksa berada di perantauan untuk mencari rezeki bagi menyara keluarganya.
[ 6 markah ]

Soalan Contoh 3
Bina ayat berdasarkan peribahasa yang diberikan di bawah ini.

(i) Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing.
(ii) Tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas.
(iii) Indah khabar daripada rupa
[ 6 markah ]
Soalan Contoh 4
Isi tempat kosong di bawah ini dengan peribahasa yang sesuai.

(i) Orang yang selalu mengikut kemahuan orang lain. _____________________________________________.
(ii) Anak dan saudara-mara daripada keturunan sendiri. ______________________________________________ .
(iii) Sesuatu perkara yang muncul terlalu banyak pada sesuatu masa. ________________________________________________ .
[ 6 markah ]
Soalan Contoh 5
Berikan maksud setiap peribahasa di bawah ini.

(i) Bulat air kerana pembetung,bulat manusia kerana muafakat
(ii) Bagai kaca terhempas ke batu.
(iii)Lintah darat
[ 6 markah ]

Monday, July 18, 2011

SOALAN PERIBAHASA (2011)

Peribahasa - Latihan 10

Nyatakan peribahasa yang sesuai untuk menerangkan situasi di bawah. Anda hanya perlu menulis peribahasa yang berkenaan sahaja.

(i) Setiap perkara yang hendak kita lakukan itu biarlah sesuai dengan kemampuan diri.

(ii) Perihal orang yang berada dalam keadaan yang sangat cemas.

(iii) Usaha menasihati seseorang yang sia-sia sahaja.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:56

Peribahasa - Latihan 9

Kemukakan satu peribahasa yang menggambarkan setiap situasi di bawah.

(i) Perkara yang menjadi bahan percakapan orang.

(ii) Pergaduhan yang tidak menguntungkan sesiapa.

(iii) Keadaan hidup seseorang yang sangat daif.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:53

Peribahasa - Latihan 8

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan tiga situasi berbeza yang terdapat dalam petikan tersebut.

Aku dengan Amirah bersahabat baik sejak kecil. Aku mempercayai dirinya dan yakin bahawa dia dapat menyimpan rahsiaku, namun telahanku silap. Amirah telah menceritakan rahsia peribadiku kepada orang lain sedangkan sebelum ini dia pernah berjanji untuk menyimpan rahsia tersebut walau berlaku apa-apa sekalipun. Betullah kata orang tua-tua bahawa kita tidak boleh menyamakan orang lain seperti diri kita. Mungkin sekarang Amirah sudah berubah. Sungguhpun begitu, tiada apa-apa yang boleh dibuat lagi. Semuanya sudah terlambat. Aku tidak mempercayainya lagi.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:50

Peribahasa - Latihan 7

Baca petikan situasi di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan satu peribahasa yang menggambarkan setiap situasi tersebut.

(i) Abu tergolong dalam kelompok pelajar yang lemah di sekolah. Namun, dia belajar setiap hari dengan bersungguh-sungguh tanpa jemu. Akhirnya, beliau dapat menguasai pelajaran setanding dengan rakan-rakan di kelas cemerlang.

(ii) Perpecahan dan pertelingkahan antara penduduk kampung akibat kehadiran lelaki yang mengajarkan ilmu sesat itu dapat diselesaikan apabila dia dibuang negeri.

(iii) Ismail mendapat khabar bahawa dia berjaya dalam temu duga untuk jawatan yang dipohon. Tanpa berfikir panjang, dia berhenti daripada ker]a yang dijawat sekarang kerana pendapatannya kecil. Malangnya, dia gagal mendapat pekerjaan itu dan kehilangan jawatan yang sedia ada.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:48

Peribahasa - Latihan 6

Lengkapkan peribahasa yang berikut.

(i) Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian

(ii) Banyak udang, banyak garam

(iii) Lain hulu lain parang

(iv) Asal kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain

(v) Tak tumbuh tak melata

(vi) Ada ubi ada batas

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:45

Peribahasa - Latihan 5

Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan peribahasa yang paling sesuai bagi setiap situasi di bawah.

(i) Sikap tergesa-gesa pasti mengundang mala petaka jika tidak berhati-hati ketika berada di jalan raya. Ingatan inilah yang perlu disematkan dalam minda para pemandu, penunggang dan pengguna jalan raya.

(ii) Duit raya yang diterima oleh kanak-kanak wajar dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara menyimpannya di dalam bank untuk masa depan mereka. Amalan menabung merupakan satu tindakan yang baik dan mengajar seseorang berjimat cermat.(iii) Aktiviti bergotong-royong yang dilakukan oleh. penduduk kampung tersebut berjaya menarik penyertaan lebih 150 penduduk pelbagai peringkat umur. Aktiviti seumpama ini merupakan satu titik permulaan bagi menyemai nilai murni di samping dapat mengukuhkan hubungan semangat kejiranan sesama mereka.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:42

Peribahasa - Latihan 4

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam petikan ini.

Pada hakikatnya, semua pelajar tidak kira Cina, Melayu atau India mampu meraih kecemerlangan jika ada kesungguhan. Hal itulah yang dibuktikan oleh seorang anak muda dari kampung yang berjaya menempatkan dirinya dengan pelajar bukan Melayu pada majlis penyampaian hadiah yang diadakan baru-baru ini. Menurut beliau, faktor cemburu melihat rakan sebaya yang lain berjaya dengan cemerlang menambah tekadnya untuk terus bersaing dalam bidang akademik. Baginya kalau orang lain boleh berjaya, mengapa kita tidak boleh berjaya. Oleh itu, beliau sentiasa berusaha bersungguh-­sungguh dengan berkorban masa dan tenaga serta menguruskan masa dengan terancang. Berkat kesungguhannya, beliau berjaya memperoleh kejayaan dan bercadang melanjutkan pelajarannya di peringkat yang lebih tinggi.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 09:37

5.1.08
Peribahasa - Latihan 3

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian nyatakan satu peribahasa yang sesuai dengan setiap situasi tersebut.

(i) Kehidupan Pak Ali sebagai penarik beca roda tiga di bandar itu amat daif, lebih-lebih lagi orang ramai semakin kurang menggunakan perkhidmatannya. Namun, dia enggan mencari kerja lain dan tidak yakin boleh membuat kerja lain.

(ii) Abu sentiasa berusaha dengan gigih untuk mengembangkan perniagaannya. Dia memulakan perniagaan dengan menjual majalah dan surat khabar, kemudian menjual buku-buku dan alat tulis. Kini, kedai Abu semakin banyak menjual barang untuk keperluan harian masyarakat di tempatnya.

(iii) Kamal terlalu boros dan suka berbelanja dengan mewah. Wang simpanannya telah habis dibelanjakan. Kini, baru dia sedar dan berazam untuk berjimat cermat.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 08:47

Peribahasa - Latihan 2

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam petikan ini.

Sepuluh tahun lalu, Ahmad meninggalkan kampung halaman kerana kehidupan yang susah dan berlaku perselisihan dengan adik-beradiknya. Kini dia di perantauan dan dapat menikmati hidup yang agak selesa. Tetapi ingatan kepada kampung halaman masih membara. Dia mengambil keputusan untuk pulang ke kampung dan menetap di sana. Dia meminta maaf daripada adik-beradiknya di kampung atas kesalahannya yang lalu. Kini hubungannya dengan adik-beradik semakin mesra.

Aspek: Peribahasa (soalan) Dikirim oleh monasrim pada 08:43

9.11.07
Peribahasa - Latihan 1

Isi tempat kosong dalam petikan di bawah dengan menggunakan peribahasa yang sesuai.

i. Pada mulanya beliau hanya bekerja sebagai pemotong daging di sebuah pasar raya di Kuala Lumpur, iaitu pada awal tahun 1990. Namun kini, dengan berkat usahanya yang gigih, beliau telah menjadi Pengarah Urusan di syarikatnya sendiri. Beliau percaya bahawa .....

ii. Sejak tahun 1995, sedikit demi sedikit Ahmad mengusahakan keropok lekornya sendiri secara kecil-kecilan. "....., biarlah aku mulakan dengan modal yang sedikit," bisik Ahmad.

iii. Pada peringkat awal Fatimah membuka gerai menjual pisang goreng di simpang tiga jalan yang agak sepi. Apabila melihat kejayaannya, ramai insan lain mula menceburkan diri dalam lapangan tersebut. Kini, gerai di kawasan itu .....

CERPEN ISRAK ( SATU LATIHAN)

Arahan: Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


“Abang tak mahu pergi kebun?” Apa kata abang pergi sebelum abang jadi ahli korporat nanti,” rayu Mikraj.

“Tak perlu!” Israk mengayun kata-kata.
“Mengapa? Abang takut nyamuk? Agas? Atau seram dengan nyanyian cengkerik? Mengapa abang terlalu berlagak akhir-akhir ini?” Suara Mikraj makin lama makin meninggi.

Israk menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, “Mengapa kau terlalu menjaga tepi kain orang?”

“Saya kasihan melihat Wah. Abang menghina, mengeji, menyakiti Wah. Paha kanan tercubit paha kiri turut berasa sakit. Abang sedar tak, Wah lebih tua daripada abang!”

“Aku cukup pantang kalau diherdik oleh budak kecil!”

“Saya ajak pa dan ma bawa abang balik kampung semata-mata mahu abang mengenali Wah yang membela abang sejak berusia satu hari lagi. Abang tahu, Wah benar-benar terhiris sewaktu atuk “Perth” bawa abang lari. Sejak itu abang langsung tak mengenali Wah. Saya mahu abang belajar erti kepayahan, kekecewaan, dan ketabahan seorang wanita. Wah orangnya ...,” butir bicara Mikraj diiringi mutiara mata.

“Sudah hujan,” perli Israk.
“Abang jangan terkejut kalau saya mampu membuat abang menangis nanti!”

Israk bersahaja. Dia mencapai gitarnya lalu lagu sumbang itu kembali beralun. Perasaan meluat mula bersarang dalam kalbu Mikraj. Kalau tersilap jolok, pasti terjolok sarang itu. Bahaya.

(Dipetik daripada “Israk” oleh Erda Roslan Khairi dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka.)

Latihan:

1)Mengapakah Israk sepatutnya menghormati Wah?

2)Pada pendapat anda, wajarkah seseorang memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua daripadanya?

3)Berikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan dua pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen tersebut.

LATIHAN KOMSAS F4 DAN F5

PUISI TRADISIONAL
PANTUN 4 KERAT ( JENAKA DAN SINDIRAN)

Baca pantun di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Apa guna berkain batik,
Kalau tidak memakai capal;
Apalah guna beristeri cantik,
Kalau tak pandai menumbuk sambal.


Dari Kelang lalu ke Jawa,
Naik sigai ke atas atap;
Ikan kering lagi ketawa,
Mendengar tupai membaca kitab.


Ambil segulung rotan saga,
Suruh diambil mari diurut;
Duduk termenung harimau tua,
Melihat kambing mencabut janggut.


Kupu-kupu terbang melintang,
Hinggap menghisap bunga layu;
Hati di dalam menaruh bimbang,
Melihat ikan memanjat kayu.


Lebat sungguh padi di paya,
Kayu tumbang tepi pangkalan;
Hairan sekali hati saya,
Burung terbang disambar ikan.


(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka.)

Latihan

1) Nyatakan sindiran yang terdapat dalam rangkap pertama dan rangkap kedua syair ini.

2) Sila nyatakan tiga cara bagaimana orang bawahan dapat membuktikan kemampuan mereka.

3) Berikan tiga pengajaran yang terdapat didalam pantun tersebut.

4) Soalan bonus untuk pelajar perempuan (lelaki pun boleh juga): Pada pendapat anda, wajarkah pelajar lelaki belajar memasak sejak kecil?

PUISI TRADISIONAL
GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM

Baca gurindam di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Cahari olehmu akan sahabat,
Yang boleh dijadikan ubat.

Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan setiap seteru.

Cahari olehmu akan isteri,
Yang boleh menyerahkan diri.

Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala setiawan.

(Petikan daripada Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

Latihan:

1) Berikan dua kebaikan yang dapat diperoleh orang yang pandai memilih sahabat dan guru.

2) Seseorang lelaki itu perlu bijak dalam memilih calon isteri. Nyatakan tiga ciri seseorang calon isteri yang baik. Soalan bonus bagi pelajar perempuan: Nyatakan sepuluh ciri seseorang calon suami yang baik! :)

3) Sila kemukakan empat gaya bahasa yang terdapat dalam gurindam tersebut.

SAJAK
HARGA REMAJA

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Berapakah sebenarnya harga remaja
yang bersih
dari gelodak kecewa
bagai kehijauan daun
bagai kesegaran pohon
di pinggir perjalanan ini?


Dengan apakah akan kaupenuhi
piala remajamu
adakah cuka kesangsian
dari cinta maruah
atau madu ajaran
dari ilmu susah


Remaja amat mahal
sesungguhnya
tiada terbeli oleh perjanjian
harga remaja adalah pendirian
keberanian dan ilmu


Penuhilah remajamu
dengan ketentuan tuju


Rahman Shaari

(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)


Bahagian Latihan:

"Penuhilah remajamu
dengan ketentuan tuju"

Latihan 1: Berikan maksud rangkap pada petikan di atas

Latihan 2: Pada pandangan anda, apakah kesan yang berlaku sekiranyan remaja gagal mengisi usia remajanya dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sila nyatakan empat kesan tersebut.

Latihan 3: Jelaskan tiga mesej penyajak kepada remaja seperti yang terkandung dalam rangkap ketiga sajak “Harga Remaja”.

SAJAK
DI PERPUSTAKAAN

"DI PERPUSTAKAAN"

Melangkah ke ruangmu
Satu pertukaran yang kontras
Dari kehangatan merata
Ke kedinginan yang menerpa
Terlalu hening di sini
Gua pendeta bersemadi
Di puncak sepi
Di sana sini
Kepala-kepala runduk meneliti
Mata dan fikir bersebati

Maju ke ruang buku
Terlalu kerdil aku di sini
Terapung di laut ilmu
Tercurah berzaman
Dalam tak terselam
Betapapun kulayari
Bahtera ilmu di sini
Tak terteroka
Yang akan kucatat
Hanya setitik dari tinta
Yang akan kupetik
Hanya sebiji dari mutiara
Engkau adalah pusaka moyang
Gedung peradaban insan
Terhimpun berzaman

Bersemadi di sini
Aku adalah pelayar yang dahaga
Di dada samudera
Tak berpantai
Betapapun kuteguk darinya
Dahaga tidak pernah langsai

Soalan petikan:

a) Berikan maksud Satu pertukaran yang kontras (rangkap 1, baris 2) (2 markah)

b) Mengapakah penyajak menyifatkan dirinya kerdil apabila berada di perpustakaan? (3 markah)


Soalan komsas:

c) Jelaskan dua persoalan dalam sajak. (4 markah)

d) Nyatakan empat nilai murni yang dipaparkan oleh penyajak. (4 markah)


Soalan KBKK

e) Huraikan dua cara bagi menarik perhatian orang ramai mengunjungi perpustakaan awam.
(4 markah)

f) "Kempen membaca hanya akan berkesan jika terdapat kemudahan perpustakaan yang
mencukupi."

SAJAK
MAHSURI

Sajak Mahsuri


Arahan: Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.Selendangmu mengibar di pantai
menyambut tetamu pulau
setiamu menjadi lagu
nyanyian ombak pagi
rambutmu menjadi jalur hitam
terapung di laut malam
air matamu dingin embun
jatuh di tujuh telaga
dendam tujuh keturunan
melengkung tujuh tanjung
putihlah pulau ini
disimbah darah suci


Mahsuri
sumpah itulah yang telah menghidupkan Langkawi
kerana tanpamu
Langkawi tidak sebegini.


Kata orang Mahsuri tidak pernah hidup
dia hanya bermula dengan
khayalan seorang seniman
pun kata orang Mahsuri pernah hidup
tetapi bahasa seorang pencerita
membuat dia lebih hidup dari kehidupannya

sastera yang mewarnai tanah air
kerana tanpa Mahsuri
Langkawi tidak sebegini bererti.
Mahsuri membesarkan Langkawi
sastera membesarkan tanah air.


Sebuah sajak yang sangat indah ciptaan Zurinah Hassan

(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)Soalan latihan:


1) Berikan maksud rangkai kata disimbah darah suci dalam sajak ini.

2) Sekiranya anda menjadi pemimpin di Pulau Langkawi, apakah usaha yang akan anda lakukan untuk memajukan lagi sektor pelancongan pulau tersebut? Sila berikan empat usaha yang bakal anda lakukan.

3) Berdasarkan sajak “Mahsuri”, nyatakan tiga gaya bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut.

4) Jika anda pernah bercuti di Pulau Langkawi, apakah tempat paling indah yang pernah anda lawati disana?

LATIHAN KOMSAS F4 & F5

Antologi Harga Remaja
Puisi Tradisional
Pantun Empat Kerat (Budi)ARAHAN: Sila baca pantun dibawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan latihan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. AYAT ANDA SENDIRI!


Terang bulan terang di paya,
Anak kambing memakan rumput;
Jika tak kenang kepada saya,
Nama yang baik tidak tersebut.


Anak merak mati tersangkut,
Mati dipanah Seri Rama;
Resam di dunia juga disebut,
Orang yang mati meniggalkan nama.


Anak itik terenang-renang,
Air pasang tenang-tenangan;
Budi sedikit bila kan hilang,
itu menjadi kenang-kenangan.


Anak ikan berlima-lima,
Mati ditimpa punggur berdaun;
Kasih tuan saya terima,
Sebagai hutang seribu tahun.

(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)Latihan

1) Berikan maksud “sebagai hutang seribu tahun"_______________________________________________________________

2) Kemukakan pandangan anda tentang tiga kebaikan yang diperoleh orang yang berbudi atau berjasa_______________________________________________________________

3) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam Pantun Empat Kerat (Budi)________________________________________________________________

Tuesday, July 12, 2011

DIRGAHAYU BAHASA CERPEN PUNGUT@ZAHARA@YAP SIEW HONG

Cerpen Pungut @ Zahara @ Yap Siew Hong
(Mohammed Latif Mohammed)

SINOPSIS
Perjalanan kehidupan Mak Timah dalam membesarkan anak angkatnya yang cacat selama 24 tahun. Kisah bermula dengan imbas kembali peristiwa Mak Timah yang mengambil anak angkatnya yang digelar Pungut (diberi nama Zahara, nama asal Yap Siew Hong) yang diambil dari keluarga Bibik yang berketurunan Cina. Pada peringkat awal Mak Timah berharap saiz Pungut akan berubah apabila dia besar dan boleh membantunya apabila dewasa tetapi sebaliknya pula berlaku malah Pungut jadi bisu dan pekak serta tidak boleh menguruskan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan Pungut mengalami kecacatan kekal hingga dewasa dan Mak Timah terpaksa menguruskan segalanya. Mak Timah berdoa agar Tuhan mengambil nyawa Pungut dahulu sebelum dia meninggal dunia.

TEMA
Kesabaran seorang ibu angkat (Mak Timah) menjaga anak yang cacat anggota (Pungut)

PERSOALAN
1. Persoalan kepincangan masyarakat terhadap penerimaan anak yang cacat. Siew Lan tidak menyukai anaknya kerana anak tersebut cacat dan dikatakan membawa sial.
2. Persoalan ketabahan dalam menjalankan tanggungjawab yang berat. Mak Timah tetap menguruskan Pungut yang cacat walaupun ketika Mak Timah sedang sakit.
3. Persoalan keikhlasan dalam menerima amanah dan takdir Tuhan. Mak Timah hairan memikirkan orang sekarang yang tidak ikhlas dalam membantu orang lain. Dia tidak membenarkan anak lelakinya menghantar Pungut ke rumah kanak-kanak cacat.
4. Persoalan kejujuran dalam memberi kebajikan tanpa mengharapkan balasan. Mak Timah selalu berdoa kepada Tuhan agar mengambil nyawa Pungut dahulu sebelum mengambil nyawanya kerana dia tahu tidak ada sesiapapun akan memelihara Pungut.

PLOT
Secara keseluruhannya, plot cerpen ini disusun secara kronologi. Terdapat empat peringkat garapan plot iaitu:
(i) Permulaan
Pembaca diperkenalkan dengan watak Pungut yang bertingkah laku seperti orang kurang upaya dan dijaga keperluannya oleh Mak Timah sepanjang masa.
(ii) Perkembangan
Mak Timah terkenangkan peristiwa 24 tahun lalu bagaimana dia mengenali Bibik dan mengambil anak Siew Lan yang baru dilahirkan sebagai anak angkat yang sah kerana tidak sampai hati apabila mengetahui bayi itu akan dibuang.
(iii) Konflik
Konflik timbul apabila anak Mak Timah mula bertengkar tentang Pungut dan mencadangkan agar Pungut dihantar ke rumah kebajikan.
(iv) Peleraian
Mak Timah terus menjaga Pungut dan berdoa agar Pungut mati terlebih dahulu sebelum dirinya.

TEKNIK PLOT
1. Pemerian
Dia tergigil-gigil. Mulutnya mengeluarkan bunyi macam suara nyamuk, berdenggung-denggung. Kepalanya di geleng-gelengkan ke kiri dan ke kanan dengan pantas. Kemudian dia meluru masuk bilik…
2. Monolog
“Mungkin Tuhan nak uji kesabaran aku, menjaga dia, “fikir Mak Timah.
3. Dialog
“Mengapa Bik?” Mak Timah bertanya.
“Siew Lan.” Jawabnya lambat.
4. Imbas kembali
..Mak Timah terbayangkan kisah yang berlaku dua puluh empat tahun lalu…

WATAK DAN PERWATAKAN
Watak Utama
1. Mak Timah
• Perempuan tua
• Selalu sakit-sakit
• Ibu angkat Pungut
• Ikhlas menjaga Pungut. Mak Timah sanggup menjaga Pungut selagi dia masih hidup.
• Tabah dan sabar menghadapi dugaan. Mak Timah tetap menjaga makan minium dan kencing berak Pungut walaupun dia tidak bermaya kerana sakit.
Watak Sampingan
2. Pungut / Zahara bt Muhamad @ Yap Siew Hong
• Berusia 24 tahun.
• Cacat fizikal dan mental (terpaksa semua dibantu) dijangkakan tidak hidup lama oleh doktor.
• Anak angkat Mak Timah.
• Bertubuh sangat kecil (pekak dan bisu).
3. Bibik
• Nenek Pungut.
• Berbangsa Cina peranakan.
• Percaya kepada ramalan loktang. Bibik tidak suka akan Pungut kerana dia percaya kata-kata loktang bahawa Pungut membawa sial.

LATAR
Latar Masa
1. Tahun 1957 ketika Pungut dilahirkan
2. 24 tahun selepas Pungut dewasa
Latar Tempat
1. Rumah sewaan Bibik tempat tinggal Mak Timah
2. Rumah lelaki anak bongsu Mak Timah.
Latar Masyarakat
1. Masyarakat majmuk (bangsa Cina dan Melayu) . terdapat keluarga Siew Lan an keluarga Mak Timah.
2. Masyarakat yang percaya kepada bomoh (ramalan Loktang). Bibik amat percaya dengan ramalan Loktang tentang Siew Lan.
3. Masyarakat yang simpati terhadap golongan kurang upaya. Mak Timah kasihan dengan nasib Siew Lan yang akan di buang lalu sanggup memeliharanya

GAYA BAHASA
1. Kata ganda
Contoh: digeleng-gelengkan

2. Bahasa pasar
Contoh: sueh, loktang

3. Sinkope
Contoh: nak, kau

4. Personifikasi
Contoh : kelakuannya tak ubah macam wayang patung

NILAI

1. Nilai kasih sayang, contohnya seorang ibu angkat (Mak Timah) mengasihi anak angkatnya Pungut.
2. Nilai keikhlasan, contohnya Mak Timah menguruskan dan menjaga Pungut dengan ikhlas.
3. Nilai simpati terhadap golongan yang kurang upaya, contohnya Mak Timah simpati dengan nasib Pungut.
4. Nilai setiakawan, contohnya semangat setiakawan di antara iaitu Mak Timah bertegur sapa dengan Bibik.
5. Nilai hormat-menghormati iaitu anak-anak Mak Timah menghormati pendirian emak mereka.


PENGAJARAN
1 Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga sungguhpun statusnya hanya anak angkat sahaja, contohnya Mak Timah yang menyayangi Pungut dan memeliharanya sehingga sudah berusia 24 tahun.
2. Kita mestilah ikhlas memberikan pertolongan, contohnya Mak Timah begitu ikhlas memelihara Pungut sehingga mencapai umur dewasa.
3. Kita haruslah bersimpati terhadap golongan kurang upaya, contohnya Mak Timah yang bersimpati dengan nasib Pungut.
4. Kita hendaklah mengamalkan setiakawan, contohnya Mak Timah yang bertegur sapa dengan Bibik.
5. Kita wajarlah menghormati keputusan ibu bapa, contohnya anak-anak Mak Timah yang menghormati keputusannya menjadikan Pungut anak angkat.


Latihan
1. Siapakah nama sebenar Pungut?
2. Berikan dua nilai dalam cerpen Pungut@Zainab@Yap Siew Hong.

Monday, July 11, 2011

dirgahayu bahasa Hikayat Siak

Prosa Tradisonal
(Hikayat Siak)


SINOPSIS
Kisah bermula dengan pelayaran Tuan Bujang setelah mendapat perkenan daripada Sultan Palembang. Tuan Bujang dibekalkan oleh Sultan Palembang dengan pakaian keemasan dan keris kebesaran. Tuan Bujang sampai ke Rawas dan berkahwin dengan anak Dipati Batu Kuching. Tuan Bujang mendapat seorang anak lelaki dan dinamakan Raja Alang. Di Pagar Ruyung, Tuan Bujang telah ditabalkan sebagai Yamtuan Sakti. Tuan Bujang juga telah diuji bagi membuktikan bahawa baginda ialah daripada keturunan kesultanan Johor. Tuan Bujang telah diberi gelaran Yang Dipertuan Raja Kecik. Yang Dipertuan Raja Kecik telah pergi ke Siak namun tiada sesiapa yang mengenali baginda malah baginda terpaksa bekerja sebagai Nakhoda Penangguk . Kemudian baginda pergi ke Mengkalis dan di sana telah digelar oleh orang Minangkabau sebagai Yang Dipertuan. Baginda berhajat hendak menyerang negeri Johor. Pada masa yang sama, Raja Bugis iaitu Daheng Parani, Daheng Calak dan Raja Tuha telah datang ke Mengkalis. Mereka ingin membantu menyerang Johor. Daheng Parani telah membuat perjanjian sekiranya baginda berjaya menawan Johor, maka baginda akan menjadi Yang Dipertuan Besar dan Daheng Parani dilantik sebagai Yang Dipertuan Muda. Sepucuk surat telah dihantar kepada Yang Dipertuan Johor memaklumkan bahawa paduka anakanda Marhum Mangkat Dijulang ingin menuntut bela atas kematian ayandanya. Berita kedatangan Yang Dipertuan Raja Kecik anakanda Marhum Mangkat Dijulang di negari Johor menjadi perbualan rakyat. Bagi membuktikan bahawa baginda ialah anakanda Marhum Mangkat Dijulang , rakyat Johor telah meminta supaya baginda menawarkan air masin menjadi air tawar. Dengan izin-Nya, maka air masin telah bertukar menjadi air tawar. Rakyat Johor terus bersorak dan menyebut Yang Dipertuan Raja Kecik sebagai Tuanku Yang Maha Mulia. Baginda juga bertitah kepada rakyat Johor agar menyembah dengan ucapan “daulat”. Baginda kemudian menyerang Johor. Yang Dipertuan Johor bersama anakanda baginda telah pulang ke kampung lama Bendahara. Sesampai Yang Dipertuan Raja Kecik ke dalam Kota Johor, baginda telah masuk ke istana. Baginda hairan kerana tidak ada Bendahara di dalam Istana. Baginda dimaklumkan bahawa Bendahara sudah melarikan diri. Yang Dipertuan Raja Kecik dimaklumkan bahawa bondanya Encik Apung telah meninggal dunia. Baginda berasa sugul dengan berita tersebut. Baginda telah bertunang dengan anak Bendahara yang bernama Tengku Tengah tetapi telah memutuskan pertunangan tersebut kerana terpikat dengan anak bongsu Bendahara iaitu Tengku Kamariah. Akhirnya baginda berkahwin dengan Tengku Kamariah dan ditabalkan menjadi Raja Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Syah.TEMA
Pengembaraan anak raja.

Yang Dipertuan Raja Kecik telah mengembara dari satu tempat ke satu tempat bagi membuktikan bahawa baginda merupakan keturunan raja iaitu anakanda Marhum Mangkat Dijulang sehinggalah baginda ditabalkan menjadi Sultan Johor.PERSOALAN
1. Persoalan kesabaran akan membuahkan kejayaan.

2. Persoalan kebenaran tetap terbukti apabila tiba masanya.


WATAK DAN PERWATAKAN

1. Yang Dipertuan Raja Kecik.

• Keturunan Raja Johor
• Nama asalnya Tuan Bujang.
• Berkahwin dengan Tengku Kamariah
• Ditabalkan menjadi Raja Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Syah.
• Berani
Contoh: Yang Dipertuan Raja Kecik berani memutuskan pertunangannya dengan Tengku Tengah.
• Gigih
Contoh: Yang dipertuan Raja Kecik gigih mengembara dari satu tempat ke satu tempat bagi membuktikan bahawa baginda merupakan keturunan raja iaitu anakanda Marhum Mangkat Dijulang.

LATAR

Latar Masyarakat

1. Golongan masyarakat feudal
Contoh: Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja.

2. Golongan masyarakat istana.
Contoh: Masyarakat yang tinggal di istana .


Latar Masa

1. Latar masa tidak dinyatakan dengan terperinci namun peristiwa berlaku pada zaman Kesultanan pemerintahan Raja Siak.

Latar Tempat

1. Rawas
Contoh:
Tempat Tuan Bujang berkahwin dengan anak Dipati Batu Kuching.

2. Siak
Contoh:
Tempat Yang Dipertuan Raja Kecik tetapi tiada siapa mengenali baginda malah baginda terpaksa bekerja sebagai Nahkhoda Penangguk.

3. Johor
Contoh:
Yang dipertuan Raja Kecik telah ditabalkan menjadi Raja Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Syah.

Gaya bahasa

1. Penggunaan bahasa Arab
Contoh:
Allah Ta’ala,

2. Penggunaan bahasa istana
Contoh:
Patik, baginda,hulubalang, titah

3. Penggunaan kata ganda
Contoh:
Kaya-kaya, besar-besar,masing-masing

NILAI

1. Nilai kegigihan
Contoh:
Yang dipertuan Raja Kecik gigih mengembara dari satu tempat ke satu tempat bagi membuktikan bahawa baginda merupakan keturunan raja iaitu anakanda Marhum Mangkat Dijulang.
2. Nilai keberanian
Contoh:
Yang Dipertuan Raja Kecik berani memutuskan pertunangannya dengan Tengku Tengah.


3. Nilai ketaatan
Contoh: Rakyat negeri Johor menunjukkan taat setia kepada Yang Dipertuan Raja
Kecik setelah mengetahuai baginda ialah keturunan raja.


PENGAJARAN

1. Kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai kejayaan.


2.Kita janganlah cepat berputus asa sekiranya gagal dalam sesuatu hal.


3. Kita hendaklah patuh akan perintah ketua.LATIHAN


1. Nyatakan perkara sakti yang perlu dilakukan bagi membuktikan bahawa Tuan Bujang ialah keturunan
Sultan Johor.

2. Sebutkan tiga keturunan raja Bugis yang ingin menyerang Johor.

HARGA REMAJA PANTUN EMPAT KERAT (BUDI)

Puisi Tradisional
(Pantun Empat Kerat (Budi))

Maksud
Rangkap 1
Seseorang yang berbudi, namanya pasti akan disebut-sebut.
Rangkap 2
Seseorang yang berbudi akan terus menjadi sebutan walaupun telah meninggal dunia.
Rangkap 3
Walaupun hanya sedikit budi yang ditaburkan akan tetap dikenang.
Rangkap 4
Perasaan kasih sayang yang wujud dalam diri seseorang akan menyebabkan hubungan mereka berterusan ke akhir hayat.

Tema
Kelebihan mempunyai budi pekerti yang baik

Persoalan
1. Persoalan budi yang sentiasa dikenang walaupun telah meninggal dunia.
2. Persoalan ketinggian nilai budi.
3. Persoalan kasih sayang yang wujud sesama insan hasil daripada budi yang ditaburkan.


Bentuk
1. Terdiri daripada empat rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada empat baris
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara tiga hingga lima.
• Anak itik terenang-renang (tiga perkataan)
• Jika tak kenang kepada saya (lima perkataan)
4. Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata.
• Terang bulan terang di paya (9 suku kata)
• Orang yang mati meninggalkan nama (11 suku kata)
5. Rima akhir pantun ini ialah abab
6. Bentuk pantun ini terikat dengan puisi tradisional.
Gaya Bahasa
1. Asonansi - Terang bulan terang di paya - pengulangan vokal a
2. Aliterasi – Orang yang mati meninggalkan nama. –pengulangan konsonan g
3. Kata ganda - Anak ikan terenang-renang
4. Sinkope – Jika tak kenang kepada saya
5. Repitasi - Terang bulan terang di paya
Nilai
1. Nilai menghargai budi.
Budi yang ditabur oleh seseorang akan dikenang walaupun orang itu telah tiada.

2. Nilai keihlasan.
Keikhlasan menghulurkan budi kepada insan lain.
Pengajaran
1. Kita haruslah berbudi kepada orang lain agar disanjung oleh masyarakat.
2. Kita mestilah ikhlas menabur budi agar kehidupan lebih sejahtera.
3. Kita hendaklah menghargai budi yang dicurahkan oleh orang lain agar hubungan berkekalan.

Latihan
1. Berikan maksud rangkap kedua bagi Pantun Empat Kerat (Budi)

Anak merak mati tersangkut,
Mati dipanah Seri Rama,
Resam di dunia juga disebut,
Orang yang mati meninggalkan nama.

2. Huraikan tiga ciri Pantun Empat Kerat.

HARGA REMAJA PUISI SITI SIANAH (SYAIR)

Puisi Tradisional
(Syair Siti Sianah)

Maksud

Rangkap 1
Segelintir wanita berlebih-lebihan ketika berdandan seperti mencukur bulu roma di muka dan membentuk kening. Mereka juga berhias dan memakai pakaian yang selengkapnya.
Rangkap 2
Terdapat segelintir wanita yang ketawa mengilai-ngilai. Malahan, di hadapan lelaki dia akan menunjuk-nunjukkan mukanya supaya lelaki tersebut terpikat akan kecantikannya.
Rangkap 3
Ada sesetengah wanita yang suka bersolek dan berhias. Mereka juga sanggup membuang masa di hadapan cermin bagi melihat wajah mereka.
Rangkap 4
Terdapat segelintir wanita yang tidak begitu cantik dan jelita. Malahan, hidungnya kembang dan tidak mancung seperti besar mulut buaya. Namun, mereka tetap berhias.
Rangkap 5
Ada sesetengah wanita yang berperangai buruk. Mereka membuat sanggul siput untuk menutup kekurangan rambut, malahan ada yang sanggup memakai rambut palsu.
Rangkap 6
Ada juga yang melumuri bedak di kaki, tangan, lengan dan jari sehinnga putih semata-mata untuk mengaburi mata orang yang melihatnya akan kekurangan diri mereka.
Rangkap 7
Terdapat segelintir wanita yang suka dipuji. Mereka memakai gelang sehingga ke pangkal lengan dengan tujuan untuk menarik perhatian. Mereka juga suka berpeleseran dengan lelaki.
Rangkap 8
Ada juga wanita yang mendedahkan kaki dan tangan dengan alasan untuk berubat. Sebenarnya, niat mereka untuk membuatkan lelaki terpikat kepadanya. Namun, tindakan mereka diketahui Allah.
Rangkap 9
Kita hendaklah memohon perlindungan daripada Allah agar kita akan terselamat daripada segala kemungkaran, malahan dijauhi daripada berperangai seperti perempuan yang tidak berakhlak.
Rangkap 10
Sesetengah wanita suka berjudi sehingga tergadai barang kemas akibat perangai buruknya selama ini.
Rangkap 11
Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan akan mengakibatkan berlakunya perlakuan yang tidak senonoh. Mereka juga mengabaikan solat kerana hasutan syaitan.

Tema
Nasihat kepada golongan wanita bagi memelihara maruah diri.

Persoalan
1. Persoalan sikap wanita yang suka berhias hingga melanggar hukum syarak.
2. Persoalan ketaaatan kepada Allah.
3. Persoalan kesan buruk perjudian.
4. Persoalan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan.

Bentuk
1. Terdiri daripada sebelas rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada empat baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 2 hingga 6 patah kata.
• mudah-mudahan dilepaskanlah (2 perkataan)
• kaki dan tangan lengan dan jari (6 perkataan)
4. Terdiri daripada 9 hingga 14 suku kata.
• Ianya elok tiada tandingnya (9 suku kata)
• Sesetengah perempuan terlalu janggalnya (11 suku kata)
5. Rima akhir syair ini ialah aaaa
6. Syair ini adalah puisi terikat.

Gaya Bahasa
1. Asonansi - Pengulangan huruf vokal - Sesetengah perempuan perangainya cela pengulangan vokal e
2. Aliterasi - Melihat laki-laki ditampakkan muka pengulangan konsonan ki
3. Kata ganda - dibelek-belek, berjela-jela
4. Simile - Seperti taji berandam di keningnya ,
Seperti buaya besar mulutnya
5. Bahasa klasik - molek, cemara, intan serudi dan sempolah
6. Peribahasa - makan angkat

Nilai
1. Nilai kesopanan
Seseorang wanita yang berada di khalayak ramai perlu bersopan santun seperti jangan ketawa mengilai-ngilai.

2. Nilai kesederhanaan
Seseorang wanita perlu bersederhana dalam penampilan diri.

3. Nilai ketaatan kepada agama.
Setiap tindakan yang ingin dilakukan oleh seseorang harus berlandaskan agama.

4. Nilai kesyukuran.
Bersyukurlah dengan kurniaan Tuhan dan menerima kekurangan diri.

Pengajaran
1. Seseorang wanita haruslah menjaga adab dan perilaku agar dihormati oleh orang lain..
2. Seseorang wanita perlu bersederhana dalam penampilan diri, namun tidaklah secara berlebih-lebihan agar tidak menimbulkan fitnah.
3. Kita tidak harus terlibat dengan sebarang aktiviti perjudian agar tidak berlakunya pembaziran.
4. Seseorang wanita haruslah menjaga batas pergaulan dengan golongan lelaki agar terpelihara daripada maksiat.

Latihan
1. Nyatakan sifat-sifat negatif wanita berdasarkan Syair Siti Sianah
2. Berikan dua persoalan yang terdapat dalam Syair Siti Sianah.

HARGA REMAJA PUISI SELOKA EMAK SI RANDANG

Puisi Tradisional
(Seloka Emak Si Randang)

Maksud

Seloka ini mengisahkan Emak Si Randang yang baik hati. Dia rela memasakkan makanan untuk membantu orang dagang yang tidak dikenalinya. Emak Si Randang sanggup berhabis-habisan bagi melayan tetamunya sehingga sanggup meruntuhkan rumah jika tidak berkayu. Namun demikian, Emak Si Randang mengabaikan anaknya sendiri. Setelah orang dagang itu pergi, Emak Si Randang terpaksa menanggung hutang kerana kehabisan beras sedangkan padi yang ditanamnya tidak menjadi.

Tema
Sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding ahli keluarga sendiri.
Persoalan
1. Persoalan rasional ketika melakukan sebarang tindakan
2. Persoalan pembaziran yang perlu dielakkan .
3. Persoalan tanggungjawab seorang ibu terhadap keluarga.

Bentuk
1. Terdiri daripada satu rangkap.
2. Bilangan baris dalam rangkap tersebut ialah 8 baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 4.
• Dagang lalu ditanakkan (3 perkataan)
• Tiada kayu rumah diruntuhkan (4 perkataan)
4. Terdiri daripada 8 hingga 10 suku kata.
• Dagang lalu ditanakkan (8 suku kata)
• Tiada kayu rumah diruntuhkan (10 suku kata)
5. Rima akhir seloka ini ialah abbbbcac
6. Seloka ini berbentuk bebas.
Gaya Bahasa
1. Asonansi - Anak pulang kelaparan - a diulang 6 kali
2. Aliterasi- Anak dipangku diletakkan - k diulang 4 kali
3. Sinkope - Beras habis padi tak jadi ( baris 8)
4. Anafora - Anak pulang kelaparan
Anak di pangku diletakkan
5. Penggunaan peribahasa - Kera di hutan disusui
6. Hiperbola - Tiada kayu rumah diruntuhkan

Nilai
1. Nilai kebijaksanaan.
Seseorang perlu bijaksana menggunakan akal fikiran dalam melakukan sesuatu tindakan

2. Nilai bertanggungjawab.
Seseorang ibu perlu bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak.

3. Nilai berbudi
Kita disarankan berbudi kepada semua orang tetapi mestilah berpada-pada..

Pengajaran
1. Kita janganlah melebih-lebihkan orang luar dan sebaliknya mengabaikan ahli keluarga sendiri agar kehidupan lebih harmoni.
2. Kita mestilah menggunakan akal fikiran yang rasional dalam sebarang tindakan agar tidak mendapatkan kesan yang buruk.
3. Kita hendaklah melayan tetamu dengan berpada-pada agar tidak berlakunya pembaziran.


Latihan
1. Apakah tema seloka Emak Si Randang?

2. Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam Seloka Emak Si Randang

HARGA REMAJA PANTUN EMPAT KERAT 9JENAKA DAN SINDIRAN)

Puisi Tradisional
Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran)

Maksud

Rangkap 1
Seseorang isteri dianggap tidak sempurna walaupun memiliki kecantikan jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur.
Rangkap 2
Jika seseorang yang tidak berilmu cuba menunjukkan kepandaian, sudah pasti dia akan ditertawakan.
Rangkap 3
Seseorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah kuasanya telah hilang
Rangkap 4
Perasaan bimbang apabila seseorang yang melakukan sesuatu di luar berkemampuan.
Rangkap 5
Perasaa hairan yang timbul apabila orang bawahan berjaya mengambil alih kuasa daripada seseorang pemimpin yang berpengaruh.

Tema
Sindiran terhadap masyarakat yang bersikap luar biasa.Persoalan
1. Persoalan tanggungjawab seorang isteri terhadap urusan rumah tangga.
2. Persoalan kepentingan memiliki ilmu pengetahuan.
3. Persoalan pemimpin yang kehilangan kuasa.
4. Persoalan kebimbangan melihat sesuatu perkara yang luar biasa .
5. Persoalan musibah yang berlaku akibat kelalaian.

Bentuk
1. Terdiri daripada lima rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada empat baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 5.
• kupu-kupu terbang melintang (3 perkataan)
• kalau tak pandai menumbuk sambal (5 perkataan)
4. Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata.
Apa guna berkain batik (9 suku kata)
Apalah guna beristeri cantik (11 suku kata)
5. Rima akhir pantun ini ialah abab kecuali rangkap kedua, abac
6. Pantun ini adalah puisi terikat.

Gaya Bahasa
1. Asonansi - Kalau tidak memakai capal – pengulangan vokal a
2. Aliterasi - Melihat ikan memanjat kayu – pengulangan konsonan m
3. Sinkope - Kalau tak pandai menumbuk sambal
4. Personikasi
• Ikan kering lagi ketawa
• Mendengar tupai membaca kitab
5. Unsur alam
• Haiwan – ikan, tupai, harimau, kambing, burung, kupu-kupu
• Tumbuhan – rotan,saga

Nilai
1. Nilai bertanggungjawab
Seseorang isteri bertanggungjawab menguruskan rumah tangga dengan baik.

2. Nilai kegigihan
Seseorang yang gigih berusaha bagi mencapai matlamatnya.

3. Nilai rasional
Seseorang yang rasional dalam melakukan sesuatu perkara.

Pengajaran
1. Kita haruslah bertanggungjawab menguruskan rumah tangga agar kehidupan lebih harmoni.
2. Kita mestilah gigih meningkatkan kemahiran diri agar tidak dipandang rendah.
3. Kita haruslah berfikir dan bertindak secara rasional agar tidak mendatangkan masalah kepada orang lain.

Latihan
1. Berikan dua persoalan yang dikemukakan dalam Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran).
2. Nyatakan tiga pengajaran berdasarkan Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran).

HARGA REMAJA PUISI GURINDAM 12 FASAL KEENAM

Puisi Tradisional
(Gurindam 12 Fasal yang Keenam)

Maksud

Rangkap 1
Saranan supaya memilih teman yang dapat membantu ketika susah dan senang.
Rangkap 2
Saranan agar berguru dengan seseorang yang benar-benar berilmu dan dapat menyelesaikan setiap kemusykilan.
Rangkap 3
Saranan supaya memilih isteri yang patuh dan setia kepada suami.
Rangkap 4
Saranan agar mencari teman yang memiliki semangat setiakawan

Tema
Nasihat bagi memilih orang yang ingin kita dampingi.

Persoalan
1. Persoalan kepentingan memilih sahabat yang boleh membahagiakan.
2. Persoalan kebijaksanaan dalam memilih guru .
3. Persoalan kepentingan mempunyai isteri yang setia

Bentuk
1. Terdiri daripada empat rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada dua baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara empat hingga lima.
• Cahari olehmu akan sahabat (4 perkataan)
• Yang boleh tahukan tiap seteru (5 perkataan)
4. Terdiri daripada sembilan hingga sebelas suku kata.
• Yang boleh dijadikan ubat ( 9 suku kata)
• Cahari olehmu akan isteri ( 11 suku kata)
5. Rima akhir syair ini ialah aa
6. Bentuk gurindam ini terikat dengan puisi tradisional.

Gaya Bahasa
1. Asonansi - Cahari olehmu akan sahabat – pengulangan vokal a
2. Aliterasi - Yang boleh menyerahkan diri - pengulangan konsonan n
3. Sinkope - Cahari olehmu akan sahabat (rangkap 1 baris 1)
4. Penggunaan kata klasik : cahari
5. Penggunaan bahasa kiasan - Yang boleh menyerahkan diri (mahu menurut kata suami)

Nilai
1. Nilai kebijaksanaan.
Kebijaksanaan seseorang memilih sahabat, guru dan isteri akan memberi manfaat kepadanya.

2. Nilai ketaatan.
Seorang isteri perlu taat dan setia kepada suami.

3. Nilai keikhlasan
Seseorang sahabat perlu ikhlas dalam menjalinkan perhubungan.


Pengajaran
1. Kita haruslah mencari sahabat yang dapat memahami dan bersama-sama ketika susah dan senang.
2. Kita mestilah berguru dengan orang yang benar-benar bijaksana agar dapat membimbing kita.
3. Seseorang suami haruslah bijak memilih isteri yang setia agar perhubungan mereka berkekalan.

Latihan
1. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu memilih sahabat yang baik?
2. Berikan dua nilai yang terdapat dalam Gurindam 12 Fasal yang Keenam

HARGA REMAJA SAJAK MENGINTAI RUANG INSAF

Mengintai Ruang Insaf ( Sajak Tingkatan 4)
(Shukri Abdullah)


MAKSUD

Rangkap 1
Penyajak berasakan bahawa semakin banyak dosa yang dilakukannya telah menjauhkan dirinya dari rahmat Allah s.w.t.

Rangkap 2
Penyajak merupakan insan biasa yang seringkali melakukan kesilapan dalam hidup sehinggakan sukar untuk dirinya mendapat cahaya kebenaran dari Ilahi.

Rangkap 3
Penyajak tidak yakin sekiranya ruang keinsafan akan wujud dalam dirinya.

Rangkap 4
Penyajak berharap agar pintu taubat masih terbuka dan dirinya terhindar dari api neraka.


TEMA

Perasaan insaf seseorang atas kesilapan yang dilakukan dan bertekad untuk bertaubat.


PERSOALAN

1. Persoalan fitrah manusia yang sering melakukan kesilapan dalam hidup..
2. Persoalan keinsafan yang wujud dalam diri manusia apabila menyedari kesilapan masa lalu.
3. Persoalan keinginan untuk kembali mendapat keampunan dan rahmat Allah.
4. Persoalan kesukaran mendapat rahmat Allah akibat berterusan melakukan dosa dalam hidup.


BENTUK

1. Terdiri daripada empat rangkap
2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama ada empat baris, rangkap kedua ada enam baris, rangkap ketiga terdiri daripada lima baris manakala rangkap keempat terdiri daripada tiga baris.
3. Mengandungi antara satu hingga enam patah kata sebaris.
4. Rima akhirnya bebas abab,abcdbe,aabcd dan abb.
5. Sajak ini berbentuk bebas.NADA

Melankolik.


GAYA BAHASA

1. Pemilihan kata atau diksinya indah.
Contoh : tubuhku tercalar duri pidana.

2. Aliterasi :pengulangan konsonan n
Contoh : Tanpa kembali ke tunjang makna (rangkap 3 baris 2)

3. Pengulangan konsonan k
Contoh : kerap kakiku tersadung selirat akar (rangkap 2, baris 2)

4. Dialog
Contoh : “Apakah dalam sarat khilaf masih terbuka ruang untuk dianugerahkan keinsafan?”

5. Asonansi :pengulangan vokal i
Contoh : Sewaktu berlari di padang hidup. (rangkap 2, baris 1)


6. Pengulangan vokal u
Contoh : masih terbuka ruang untuk (rangkap 3, baris 4)

7. Metafora
Contoh : Sewaktu berlari di padang hidup (rangkap 2, baris 1)

8. Hiperbola
Contoh : Tubuhku tercalar duri pidana (rangkap 2, baris 3)

9. Penggunaan bahasa asing.
Contoh : Rabb (bahasa arab)

10. Sinkope
Contoh : Kerap kakiku tersadung selirat akar.NILAI

1. Nilai keinsafan, contohnya timbulnya perasaan insaf yang mendalam untuk bertaubat akibat kesalahan masa lampaunya.
2. Nilai rasional, contohnya penyajak mengakui segala kesilapan yang pernah dilakukannya.
3. Nilai kesedaran, contohnya penyajak sedar dirinya telah melakukan banyak kesalahan.


PENGAJARAN

1. Kita hendaklah tekun semasa menuntut ilmu.
2. Kita hendaklah meneliti minat untuk mendalami sesuatu bidang ilmu.
3. Kita hendaklah memiliki kegigihan dalam usaha mngejar ilmu.
4. Kita hendaklah rajin mengunjungi perpustakaan.Soalan

1. Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini.

2. Nyatakan dua faktor yang boleh mendorong seseorang itu insaf.

HARGA REMAJA SAJAK TIBA WAKTUNYA

Tiba Waktunya
(Ghazali Lateh)

MAKSUD

Rangkap 1

Arus globalisasi telah berlaku dengan pantas meliputi pelbagai bidang. Oleh itu, manusia perlu merebut peluang yang ada selari dengan perubahan zaman.

Rangkap 2

Wanita tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang bakal menimbulkan kekeliruan untuk membuat pilihan kerana akan merugikan masa. Perkara yang lebih penting ialah wanita perlu merebut peluang yang ada dalam usaha memajukan diri dan keluarga.

Rangkap 3

Penyajak menyarankan agar wanita zaman siber berani meluahkan idea ke tengah arena negara. Penglibatan wanita dalam pelbagai bidang mampu memacu negara mencapai wawasan.

Rangkap 4

Mereka perlu keluar daripada kongkongan kedaifan dan meleraikan semua yang mengelirukan. Mereka juga perlu berani, berkeyakinan tinggi, tabah di samping menjaga budi pekerti serta hebat semua bidang.

Rangkap 5

Penyajak mengajak wanita supaya mengangkat martabat mereka dengan kekuatan akal dan tenaga fizikal. Dengan berbekalkan keimanan dan kecekalan, penyajak menyarankan wanita menggerakkan keupayaan maksimum.

Rangkap 6
Sekaranglah masanya untuk wanita berada di puncak pentas dunia.


TEMA

Usaha mengangkat martabat wanita.


PERSOALAN

1. Persoalan persaingan manusia dalam mengejar kemajuan pada zaman moden.

2. Persoalan keyakinan diri dalam usaha mendapat kesenangan dalam hidup.

3. Persoalan peranan wanita dalam masyarakat.

4. Kepentingan wanita menjadi seorang yang berani.BENTUK

1. Terdiri daripada enam rangkap.

2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama mengandungi lima baris, rangkap kedua mengandungi tujuh baris, rangkap ketiga mengandungi empat baris, rangkap keempat mengandungi enam baris,rangkap kelima mengandungi lima baris dan rangkap terakhir mengandungi dua baris.

3. Jumlah patah kata antara tiga hingga enam.

4. Jumlah suku kata antara tujuh hingga empat belas.

5. Rima akhirnya bebas : aabcc, aaaaabb, abcc, aabbbb, aabbb dan aa.

6. Sajak ini berbentuk bebas.NADA

PatriotikGAYA BAHASA

1. Pemilihan kata atau diksinya indah.
Contoh : dari putik dan pucuk berembun kemilau

2. Kata ganda.
Contoh : tunas-tunas, gerak geri, sisa-sisa.

3. Aliterasi :pengulangan konsonan n
Contoh : merebut tunas-tunas harapan yang hijau

4. Asonansi :pengulangan vokal u
Contoh :dari putik dan pucuk berembun kemilau

5. Sinkope.
Contoh : kautanya

6. Hiperbola.
Contoh : angin musim semakin deras dan ganas

7. Metafora
Contoh : tunas-tunas harapan

8. Imajan / simbolik.
Contoh : persada dunia ( puncak kejayaan)

9. Inversi
Contoh : usah kautanya persoalan dilemmaNILAI

1. Nilai keberanian. Wanita kini perlu berani mengemukakan idea dan melibatkan diri dalam pelbagai bidanguntuk pembangunan negara.

2. Nilai kecekalan. Kecekalan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu bidang.

3. Nilai keyakinan diri. Wanita kini perlu memiliki keyakinan diri dalam menempuh arus perdana dalam hidup.

4. Nilai berpandangan jauh. Setiap individu perlu berpandangan jauh untuk mencapai matlamat hidup.PENGAJARAN

1. Wanita hendaklah berani menghadapi cabaran dalam zaman moden ini demi kejayaan diri sendiri.

2. Kita mestilah cekal dalam meniti kehidupan demi kesejahteraan hidup.

3. Wanita mestilah menjaga iman dan adab sopan agar terpelihara daripada godaan dunia.

4. Wanita hendaklah berusaha mengangkat martabat mereka dengan berbekalkan kekuatan mental dan fizikal.Soalan

1. Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Tiba Waktunya.

2. Nyatakan dua nilai yang dapat dipetik dalam sajak ini.

HARGA REMAJA SAJAK MAHSURI

Mahsuri
(Zurinah Hassan)

MAKSUD

Rangkap 1

Sajak ini mengisahkan tentang diri Mahsuri dan sumpahannya yang menjadi lagenda di Pulau Langkawi. Mahsuri digambarkan sebagai lambing wanita yang setia tetapi telah difitnah akibat hasad dengki dan dendamnya terhadap orang yang menzalimi dirinya. Sumpahan dan darah suci Mahsuri yang mengalir berwarna putih ketika dia dibunuh telah menjadi lagenda. Setelah tamatnya tempoh sumpahan Mahsuri tujuh keturunan, kini langkawi telah membangun dengan pesat dan maju.

Rangkap 2

Penyajak menzahirkan pertikaian beberapa pendapat tentang kewujudan Mahsuri kerana ada yang mengatakan kisah Mahsuri hanyalah khayalan seorang seniman.Namun realitinya kisah Mahsuri itu benar dan keunikan Mahsuri itu telah digarapkan dalam karya sastera dan akhirnya menjadikan lagenda itu lebih mahsyur. Lagenda inilah yang menjadi batu loncatan kepada kemajuan Langkawi. Hasil karya sastera telah memperkasa dan memartabatkan kesusasteraan tanah air tercinta.


TEMA
Sejarah dan sastera yang begitu bernilai dan mampu menjana ekonomi Negara.


PERSOALAN

1. Persoalan fitnah dalam kalangan masyarakat. Mahsuri dihukum bunuh kesan fitnah yang menimpa dirinya. Disebabkan itu warna darahnya yang mengalir telah menjadi putih.

2. Persoalan sumpah dan dendam. Kezaliman yang berlaku ke atas dirinya telah menimbulkan dendam sehingga terzahirnya sumpah Mahsuri tujuh keturunan.

3. Persoalan sastera dan sejarah. Sejarah menjadi bukti sahih yang digarapkan menjadi hasil sastera yang bernilai.

4. Persoalan mengharumkan nama Negara di persada dunia. Lagenda Mahsuri telah memahsyurkan nama Langkawi diserata dunia.


BENTUK

1. Terdiri daripada dua rangkap
2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama ada enam belas baris manakala rangkap kedua ada sebelas baris.
3. Mengandungi antara satu hingga enam patah kata sebaris.
4. Rima akhirnya bebas iaitu abbaccdedfaaaaba dan abbaccdeeed.
5. Sajak ini berbentuk bebas.


NADA

Melankolik.


GAYA BAHASA

1. Pemilihan kata atau diksinya indah.
Contoh : air matamu dingin embun.

2. Aliterasi :pengulangan konsonan m
Contoh : rambutmu menjadi jalur hitam (rangkap 1 baris 5)

3. Asonansi :pengulangan vokal u
Contoh : menyambut tetamu pulau

4. Metafora
Contoh : terapung di laut malam (rangkap 1, baris 6)

5. Hiperbola
Contoh : melengkung tujuh tanjung (rangkap 1, baris 10)
Putihlah pulau ini (rangkap 1, baris 11)

6. Sinkope
Contoh : kerana tanpamu


7. Personifikasi
Contoh : nyanyian ombak pagi (rangkap 1, baris 4)


NILAI

1. Nilai menghargai. Sejarah dan sastera perlu dihargai sebagai warisan negara yang bernilai tinggi.

2. Nilai kesetiaan. Mahsuri digambarkan sebagai seorang isteri yang sangat setia kepada suaminya.

3. Nilai patriotisme. Perasaan cinta akan sejarah dan sastera penting dalam pembinaan negara bangsa yang berjaya.

4. Nilai kreativiti penulis.Penulis yang kreatif mampu mengolah bahan sejarah menjadi hasil sastera yang indah.


PENGAJARAN

1. Kita hendaklah menghargai sejarah dan sastera kerana kedua-duanya mempunyai kebaikannya kepada pembangunan negara.

2. Janganlah kita suka menfitnah seseorang tanpa usul periksa.

3. Kita hendaklah berfikiran kreatif dalam usaha merancang pembangunan negara.

Soalan

1. Nyatakan tema sajak Mahsuri.

2. Nyataka dua faktor Pulau langkawi popular sebagai destinasi pelancongan negara.

HARGA REMAJA SAJAK DI PERPUSTAKAAN

Di Perpustakaan
(Shafie Abu Bakar)


MAKSUD

Rangkap 1

Penyajak menggambarkan suasana di dalam perpustakaan sangat berbeza daripada tempat-tempat lain. Perpustakaan amat kaya dengan pelbagai ilmu. Para pengunjungnya pula tekun menelaah.

Rangkap 2

Penyajak berasakan bahawa dirinya terlalu kerdil apabila berada di rak buku yang mengandungi pelbagai jenis buku. Penyajak berasakan ilmu yang dimilikinya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan lautan ilmu yang terdapat di perpustakaan dan dirinya tidak mugkin dapat menguasai semua ilmu yang ada di dunia.

Rangkap 3

Penyajak berusaha mencari ilmu pengetahuan walaupun dia mengetahui ilmu yang ada tidak akan habis diterokainya.


TEMA
Perpustakaan merupakan gedung ilmu yang menjadi kunjungan pencinta ilmu.


PERSOALAN

1. Persoalan pelbagai khazanah ilmu yang terdapat di perpustakaan dan perlu dimanfaatkan.
2. Persoalan tentang pencarian ilmu pengetahuan yang terlalu luas bidangnya.
3. Persoalan cinta akan ilmu pengetahun.


BENTUK
1. Terdiri daripada tiga rangkap
2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama ada sepuluh baris, rangkap kedua ada lima belas baris dan rangkap ketiga terdiri daripada enam baris.
3. Mengandungi antara dua hingga lima patah kata sebaris.
4. Rima akhirnya bebas abccdddddd, abacdbbefegehcc,, abbaba.
5. Sajak ini berbentuk bebas.


NADA

Sinis


GAYA BAHASA

1. Pemilihan kata atau diksinya indah. Contoh : Gua pendeta bersamadi.

2. Aliterasi :pengulangan konsonan n
Contoh : Ke kedinginan yang menerpa (rangkap 1 baris 4)
Pengulangan konsonan t
Contoh : satu pertukaran yang kontras

3. Asonansi :pengulangan vokal a
Contoh :Dahaga tak pernah langsai (rangkap 3, baris 6)
Pengulangan vokal i
Contoh : hanya sebiji dari mutiara (rangkap 2, baris 12)

4. Anafora – pengulangan perkataan pada awal baris
Contoh : Di puncak sepi
Di sana sini (rangkap 1, baris 7-8)

5. Metafora
Contoh : Di dada samudera (rangkap 3, baris 3)
Bahtera ilmu (rangkap 2, baris 7)
6. Sinkope
Contoh : Melangkah ke ruangmu
Yang akan kucatat

7. Personifikasi
Contoh : Ke kedinginan yang menerpa

8. Imejan
Contoh : Gua pendeta bersemadi. (rangkap 1, baris 6)


NILAI

1. Nilai kerajinan, contohnya rajin menuntut ilmu.
2. Nilai ketekunan, contohnya tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan.
3. Nilai bertanggungjawab contohnya berminat untuk mendalami ilmu pengetahuan.


PENGAJARAN

1. Kita hendaklah tekun semasa menuntut ilmu.
2. Kita hendaklah meneliti minat untuk mendalami sesuatu bidang ilmu.
3. Kita hendaklah memiliki kegigihan dalam usaha mngejar ilmu.
4. Kita hendaklah rajin mengunjungi perpustakaan.


Soalan

1. Mengapakah penyajak berasa kagum apabila melangkah ke ruang perpustakaan?

2. Nyatakan dua kepentingan perpustakaan kepada masyarakat.


Di Perpustakaan
(Shafie Abu Bakar)


MAKSUD

Rangkap 1

Penyajak menggambarkan suasana di dalam perpustakaan sangat berbeza daripada tempat-tempat lain. Perpustakaan amat kaya dengan pelbagai ilmu. Para pengunjungnya pula tekun menelaah.

Rangkap 2

Penyajak berasakan bahawa dirinya terlalu kerdil apabila berada di rak buku yang mengandungi pelbagai jenis buku. Penyajak berasakan ilmu yang dimilikinya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan lautan ilmu yang terdapat di perpustakaan dan dirinya tidak mugkin dapat menguasai semua ilmu yang ada di dunia.

Rangkap 3

Penyajak berusaha mencari ilmu pengetahuan walaupun dia mengetahui ilmu yang ada tidak akan habis diterokainya.


TEMA
Perpustakaan merupakan gedung ilmu yang menjadi kunjungan pencinta ilmu.


PERSOALAN

1. Persoalan pelbagai khazanah ilmu yang terdapat di perpustakaan dan perlu dimanfaatkan.
2. Persoalan tentang pencarian ilmu pengetahuan yang terlalu luas bidangnya.
3. Persoalan cinta akan ilmu pengetahun.


BENTUK
1. Terdiri daripada tiga rangkap
2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama ada sepuluh baris, rangkap kedua ada lima belas baris dan rangkap ketiga terdiri daripada enam baris.
3. Mengandungi antara dua hingga lima patah kata sebaris.
4. Rima akhirnya bebas abccdddddd, abacdbbefegehcc,, abbaba.
5. Sajak ini berbentuk bebas.


NADA

Sinis


GAYA BAHASA

1. Pemilihan kata atau diksinya indah. Contoh : Gua pendeta bersamadi.

2. Aliterasi :pengulangan konsonan n
Contoh : Ke kedinginan yang menerpa (rangkap 1 baris 4)
Pengulangan konsonan t
Contoh : satu pertukaran yang kontras

3. Asonansi :pengulangan vokal a
Contoh :Dahaga tak pernah langsai (rangkap 3, baris 6)
Pengulangan vokal i
Contoh : hanya sebiji dari mutiara (rangkap 2, baris 12)

4. Anafora – pengulangan perkataan pada awal baris
Contoh : Di puncak sepi
Di sana sini (rangkap 1, baris 7-8)

5. Metafora
Contoh : Di dada samudera (rangkap 3, baris 3)
Bahtera ilmu (rangkap 2, baris 7)
6. Sinkope
Contoh : Melangkah ke ruangmu
Yang akan kucatat

7. Personifikasi
Contoh : Ke kedinginan yang menerpa

8. Imejan
Contoh : Gua pendeta bersemadi. (rangkap 1, baris 6)


NILAI

1. Nilai kerajinan, contohnya rajin menuntut ilmu.
2. Nilai ketekunan, contohnya tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan.
3. Nilai bertanggungjawab contohnya berminat untuk mendalami ilmu pengetahuan.


PENGAJARAN

1. Kita hendaklah tekun semasa menuntut ilmu.
2. Kita hendaklah meneliti minat untuk mendalami sesuatu bidang ilmu.
3. Kita hendaklah memiliki kegigihan dalam usaha mngejar ilmu.
4. Kita hendaklah rajin mengunjungi perpustakaan.


Soalan

1. Mengapakah penyajak berasa kagum apabila melangkah ke ruang perpustakaan?

2. Nyatakan dua kepentingan perpustakaan kepada masyarakat.

HARGA REMAJA SAJAK HARGA REMAJA

Harga Remaja ( sajak Tingkatan 4)
(Rahman Shaari)Maksud
Rangkap 1

Pengajak menerangkan tentang kepentingan usia remaja yang tinggi nilainya dalam meniti kehidupan.

Rangkap 2

Penyajak mencetuskan persoalan tentang pengisian kehidupan remaja sama ada dipenuhi kelalaian atau digunakan untuk menuntut ilmu.

Rangkap 3

Usia remaja amat bernilai dan tidak boleh dibeli dengan perjanjian. Remaja perlu teguh pendirian, berani menghadapi cabaran dan gigih menuntut ilmu.

Rangkap 4

Remaja perlu mempunyai matlamat hidup untuk menjadi insan yang berguna.


Tema
Ketinggian nilai usia remaja berdasarkan pengisian usia muda.
Zaman remaja ialah zaman paling berharga dan para remaja mesti mengisinya dengan sesuatu yang baik. Remaja juga mesti berani berpendirian dan berilmu pengetahuan serta mempunyai hala tuju.


Persoalan

1. Persoalan tentang kehidupan remaja yang penuh dengan cabaran dan dugaan.

2. Persoalan jati diri remaja.

3. Persoalan keberanian remaja dalam menempuh liku-liku kehidupan.Tanpa keberanian, remaja susah menghadapi zaman remaja yang penuh masalah dan pengaruh.

4. Persoalan hala tuju hidup dalam diri remaja.
Zaman remaja dapat diisi dengan sebaik-baiknya dengan adanya hala tuju dan matlamat hidup.


Bentuk

1. Terdiri daripada empat rangkap
2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama, kedua dan ketiga terdiri daripada enam baris, manakala rangkap keempat terdiri daripada dua baris.
3. Mengandungi antara satu hingga empat patah kata sebaris.
4. Rima akhirnya bebas abaccd,abcdcd, abcdce dan aa.
5. Sajak ini berbentuk bebas.

Nada

SinisGaya Bahasa

1. Ayatnya pendek-pendek.
Contoh: pendirian (rangkap 3, baris 5)

2. Diksinya mudah difahami.
Contoh: dengan apakah akan kaupenuhi (rangkap 2, baris 1)

3. Aliterasi :pengulangan konsonan m
Contoh : remaja amat mahal (rangkap 3, baris 1)

4. Pengulangan konsonan t
Contoh : dengan ketentuan tuju (rangkap 4, baris 2)

5. Asonansi :pengulangan vokal a
Contoh :dengan apakah akan kaupenuhi (rangkap 2, baris 1)
Pengulangan vokal i
Contoh : di pinggir perjalanan ini? (rangkap 1, baris 6)

6. Anafora – pengulangan perkataan pada awal baris
Contoh : bagai kehijauan daun
bagai kesegaran pohon (rangkap 1, baris 4-5)

7. Metafora
Contoh : piala remajamu (rangkap 2, baris 2)
cuka kesangsian (rangkap 2, baris 3)
madu ajaran (rangkap 2, baris 5)
8. Simile
Contoh : bagai kehijauan daun (rangkap 1, baris 4)

9. Sinkope
Contoh : Penuhilah remajamu
Dengan apakah akan kau penuhi


Nilai

1. Nilai keberanian. Remaja perlu berani untuk menegakkan kebenaran.
2. Nilai kegigihan. Remaja mestilah berusaha untuk menuntut ilmu.
3. Nilai kebijaksanaan. Remaja perlu bijak menentukan hala tuju diri dalam hidup mereka.


Pengajaran

1. Kita hendaklah mengisi masa remaja dengan perkara-perkara yang bermanfaat.
2. Kita mestilah rajin berusaha dan menuntut ilmu demi masa depan yang cerah.
3. Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup.Remaja mestilah mempunyai keberanian kerana tanpa keberanian, remaja susah menghadapi zaman remaja yang penuh masalah dan pengaruh.
4. Kita perlu mempunyai pendirian yang tetap dan yakin akan diri sendiri.


Soalan

1. Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam sajak Harga Remaja.

2. Nyatakan dua pengajaran yang diperoleh daripada sajak Harga Remaja.

HARGA REMAJA HIKAYAT INDERA NATA

Prosa Tradisional ( Tingkatan 4 )
(Hikayat Indera Nata)

Sinopsis
Kisah bermula bermula apabila Indera Jenaka tiba ke negeri Rom setelah sekian lama mengembara dan sampai ke rumah bondanya Si Batu Kembar . Bondanya bertanya tentang Si Piatu. Indera Jenaka memberitahu bahawa Si Piatu itu sebenarnya adalah Indera Nata yang berani dengan segala binatang buas dan boleh bercakap dengan segala binatang. Indera Nata telah menyeberangi lautan dengan bantuan ular sakti ke negeri Pattani. Indera Nata juga telah menyelamatkan Indera Jenaka daripada dibaham binatang buas. Tuanku Syah Alam mengkagumi Indera Nata apabila mendengar cerita daripada Indera Jenaka.
Kisah selanjutnya, Indera Nata pergi mengembara dan ternampak sebuah bukit yang terlalu tinggi dan terdapat sebuah rumah di situ. Di sebelah rumah tersebut terdapat sebuah mahligai dan dia melihat tujuh orang puteri di dalamnya . Indera Nata memperkenalkan dirinya sebagai anak Raja Rom dan memberitahu tujuannya datang atas perintah ayahandanya mencari gajah bergadingkan emas. Puteri-puteri itu gembira dengan kedatangan Indera Nata dan memperkenalkan diri mereka yang berasal dari negara yang berlainan. Salah seorang puteri tersebut iaitu Tuan Puteri Cendera Kesuma memberitahu mereka telah ditawan oleh sepasang suami isteri raksasa untuk dimakan apabila mereka dewasa. Puteri Cedera Kesuma bercadang meminta pertolongan raksasa untuk mencari gajah bergading emas bagi membantu Indera Nata mendapatkan gajah itu segera.
Apabila raksasa pulang, Indera Nata disembunyikan di dalam peti emas dan puteri-puteri itu membuat helah kepada raksasa dengan mengatakan jika hendakkan mereka cepat dewasa dan boleh dimakan hati mereka , perlulah mencari gajah bergading emas. Raksasa pergi ke hutan mencari gajah bergading emas dan secara kebetulan terserempak dengan Raja Rom yang menaiki gajah bergading emas dan pengikut-pengikutnya pergi berburu . Raksasa berasa gembira dan telah membunuh mereka semua dan membawa balik gajah bergading emas.
Sekali lagi Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah supaya raksasa mencari kijang putih bertanduk emas dan memberikan kain hitam untuk dicuci sampai putih sebagai tanda sayang raksasa kepada mereka. Raksasa lelaki keluar mencari kijang putih bertanduk emas sementara raksasa perempuan pergi mencuci kain hitam supaya menjadi putih. Pada masa itulah, Indera Nata membawa ketujuh-tujuh puteri melarikan diri dengan menaiki gajah bergading emas bersama semua harta dalam mahligai itu.
Kedua-dua raksasa itu gagal mencari kijang putih bertanduk emas dan memutihkan kain yang hitam, mereka kembali ke mahligai dan mendapati gajah bergading emas dan ketujuh-tujuh puteri telah hilang. Kedua-dua raksasa terlalu marah dan segera mengikuti kesan tapak kaki gajah dan akhirnya ternampak ketujuh-tujuh puteri bersama Indera Nata di atas gajah. Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri menangis ketakutan apabila mendengar suara raksasa sehingga sampai ke tepi pantai. Indera Nata meminta Betara Gangga dengan menggunakan gemala hikmat dan Betara Gangga mengarahkan ular sakti dan naga membawa Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri menyeberangi lautan. Ular sakti dan naga tersebut membawa mereka semua ke seberang. Raksasa yang tiba di tepi pantai cuba menarik Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri di seberang tetapi ular sakti dan naga telah menarik raksasa ke tengah laut menyebabkan kedua-dua raksasa itu mati.
Indera Nata bersama ketujuh-tujuh puteri telah berjalan selama tujuh hari tujuh malam sehingga sampai ke rumah bondanya Tuan Puteri Cenderawati. Bondanya sangat gembira melihat kedatangan mereka. Indera Nata menceritakan semua peristiwa yang berlaku dan ketujuh-tujuh puteri bercerita tentang diri mereka kepada Tuan Puteri Cederawati. Mereka semua tinggal bersama Tuan Puteri Cenderawati.

Tema
Pengembaraan Anak Raja Menempuh Pelbagai Cabaran
Indera Nata mengembara mencari gajah bergading emas atas perintah ayahandanya, Raja Rom. Pelbagai cabaran dihadapi dalam pengembaraan tersebut antaranya menemui binatang buas di dalam hutan, mendaki bukit yang terlalu tinggi, menyelamatkan tujuh orang puteri daripada tawanan raksasa, dan hampir ditangkap dan dibunuh oleh raksasa.

Persoalan
1. Persoalan keberanian dan kehebatan anak raja
• Indera Nata berani menentang binatang buas dan menyelamatkan Indera Jenaka daripada dibaham binatang buas yang terdapat di dalam hutan.
• Indera Nata berani masuk ke mahliga raksasa dan menyelamatkan tujuh orang puteri.
• Indera Nata mempunyai kebolehan bercakap atau berinteraksi dengan haiwan.

2. Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya
• Si Batu Kembar memeluk dan mencium anaknya Indera Jenaka yang baru balik darpada mengembara.
• Ibu Indera Nata iaitu Tuan Puteri Cenderawati sangat bimbang dan bersedih ketika menunggu kepulangan anaknya itu daripada mengembara.

3. Persoalan kebijaksanaan untuk mendapatkan sesuatu dan menyelamatkan diri
• Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah dengan menyuruh raksasa mencari gajah bergading emas sekiranya raksasa mahukan mereka cepat besar, tetapi sebenarnya dia bertujuan membantu Indera Nata mendapatkan gajah bergading emas segera.
• Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah sekali lagi dengan menyuruh raksasa lelaki mencari kijang putih bertanduk emas dan raksasa perempuan mencuci kain hitam menjadi putih sebagai tanda sayang kepada mereka. Sebenarnya dia bertujuan untuk melarikan diri bersama Indera Nata dan puteri-puteri yang lain semasa ketiadaan raksasa.

4. Persoalan tolong-menolong sesama manusia
• Indera Nata membantu menyelamatkan Indera Jenaka daripada serangan binatang buas di hutan.
• Indera Nata membantu menyelamatkan ketujuh-tujuh puteri daripada tawanan raksasa.

Watak dan Perwatakan
Watak Utama
Indera Nata
• Anak kepada Raja Rom dan Tuan Puteri Cenderawati
• Digelar Si Piatu
• Sangat disayangi oleh ibunya - Ibu Indera Nata iaitu Tuan Puteri Cenderawati sangat bimbang dan bersedih ketika menunggu kepulangan anaknya itu daripada mengembara.
• Mempunyai kesaktian – Indera Jenaka hairan melihat kelakuan Indera Nata yang boleh bercakap dengan binatang.
• Seorang yang berani –Menyelamatkan Indera Jenaka daripada serangan binatang buas
• Seorang yang baik hati - Menyelamatkan tujuh orang puteri daripada tawanan raksasa.
Watak Sampingan
Tuan Puteri Cendera Kesuma
• Anak Raja Mesir
• Memiliki rupa paras yang cantik
• Menjadi tawanan raksasa .
• Petah berkata-kata -Tuan Puteri bukan sahaja cantik malah pandai berkata-kata dan berpantun.
• Bijaksana – pandai membuat helah untuk membantu Indera Nata dan untuk menyelamatkan diri daripada raksasa

Raksasa suami isteri
• Tinggal di mahligai di atas sebuah bukit yang tinggi.
• Kejam – menawan tujuh orang puteri untuk dijadikan makanan.
• Besar, kuat dan gagah. – gerakan mereka berbunyi seperti rebut
• Pemarah dan ganas – membunuh semua rombongan Raja Rom yang pergi berburu untuk mendapatkan gajah bergading emas yang dinaiki oleh Raja Rom
• Mudah diperdaya – percaya helah yang dibuat oleh Tuan Puteri Cendera Kesuma

Indera Jenaka
• Anak Tuanku Syah Alam dan Si Batu Kembar
• Menghargai jasa – Indera Jenaka menghargai Indera Nata dengan menceritakan kebaikan dan kelebihan Indera Nata kepada kedua-dua ibu bapanya.
• Seorang yang berterus terang - Memberitahu kedua-dua ibu bapanya siapa sebenarnya Si Piatu iaitu Indera Nata.
Latar
Latar Tempat
i. Negeri Rom (rumah Si Batu Kembar)
• Indera Jenaka menceritakan kepada ibu bapanya siapa Si Piatu dan darihal Indera Nata

ii. Negeri Pattani
• Indera Nata menentang haiwan buas dan menyelamatkan Indera Jenaka dan Indera Nata boleh bercakap dengan haiwan.

iii. Sebuah bukit yang tinggi
• Tempat tinggal sepasang raksasa suami isteri di sebuah mahligai yang indah bersama-sama tujuh orang puteri yang ditawan.

iv. Sebuah peti emas
• Tempat Indera Nata disembunyikan oleh Tuan Puteri Cendera Kesuma semasa raksasa balik ke mahligai.

v. Tepi Laut / Pantai
• Tempat isteri raksasa mencuci kain hitam supaya menjadi putih.
Rumah Bonda Indera Nata (Tuan Puteri Cenderawati)
• Kepulangan Indera Nata bersama tujuh puteri.
• Ketujuh-tujuh puteri menetap di situ.

Latar Masa
• Waktu pagi – raksasa keluar mencari kijang putih bertanduk emas.
• Waktu petang – raksasa tidur.
• Waktu siang – raksasa keluar mencari gajah bergading emas.
• Tujuh hari tujuh malam – perjalanan Indera Nata pulang ke rumah bondanya bersama tujuh puteri.
• Waktu tengah malam – Indera Nata tiba di rumah bondanya bersam tujuh puteri.

Latar Masyarakat
• Golongan bangsawan – Raja Rom, Tuanku Alam Syah, Tuan Puteri Cenderawati, Tuan Puteri Cendera Kesuma
• Golongan bawahan – rakyat yang mengikut Raja Rom pergi berburu yang semuanya dimakan oleh raksasa
• Masyarakat taat kepada perintah – Indera Nata mengikut perintah Raja Rom mengembara mencari gajah bergading emas
• Masyarakat yang memiliki kesaktian dan hikmat- Indera Nata boleh berinteraksi dan bercakap dengan haiwan, mempunyai gemala hikmat yang boleh menyeru dan meminta bantuan Betara Gangga.
• Masyarakat raksasa – sepasang suami isteri raksasa yang tinggal di atas sebuah bukit.
• Masyarakat haiwan – gajah bergading emas, ular sakti dan naga
Gaya Bahasa
• Bahasa Klasik – sebermula, hatta
• Bahasa istana - tuanku , kakanda , anakanda .
• Simile – maka ia mendengar bunyi seperti ribut , ia berani dengan segala binatang itu adalah ia berkata-kata seperti ia berkata dengan manusia juga.
• Puisi – pantun contoh:
Ikan pari bertelur beribu
Bertelur sejengkal juga;
Hujan arah ke langit biru,
Tawakalku dapat juga.
• Bahasa Arab – Allah
• Hiperbola – gajah bergadingkan emas , kijang putih bertandukkan emas , parasnya gilang-gemilang, cahayanya kilau-kilauan.
Nilai
• Nilai Bijaksana – Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah untuk melepaskan diri.
• Nilai Keberanian – Indera Nata berani masuk ke mahligai raksasa dan menyelamatkan tujuh puteri.
• Nilai Kasih Sayang – Tuan Puteri Cenderawati amat menyayangi Indera Nata.
• Nilai Tolong-menolong - Indera Nata menyelamatkan tujuh puteri daripada tawanan raksasa dan Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah supaya raksasa mencari gajah bergading emas bagi membantu Indera Nata.
Pengajaran
• Kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dihajati.
• Kita mestilah saling menyayangi antara satu sama lain supaya dapat hidup harmoni.
• Kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah yang timbul.
• Kita mestilah menghargai budi yang diterima dan membalas dengan sebaik-baiknya.
• Kita hendaklah tolong-menolong antara satu sama lain.
Latihan
1. Nyatakan empat latar masyarakat yang terdapat dalam prosa tradisional Hikayat Indera Nata.
2. Jelaskan 3 watak sampingan dan perwatakannya dalam prosa tradisonal Hikayat Indera Nata.