Monday, April 9, 2012

Sunday, April 8, 2012

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: Latihan Tatabahasa Ayat Pasif & Ayat Aktif

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: Latihan Tatabahasa Ayat Pasif & Ayat Aktif: Di sini berikan soalan untuk latihan. Para pelajar 5H, 4C dan 4F sila salin dan buat latihan dalam buku. Latihan akan cikgu pungut pada ming...

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: PEMAHAMAN NOVEL SUTERA DALAM LUKISAN

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: PEMAHAMAN NOVEL SUTERA DALAM LUKISAN: SUTERA DALAM LUKISAN   1    - Tema yang menarik merupakan pendorong kepada pembaca untuk membaca sesebuah novel. Nyatakan tema novel ya...

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: KESILAPAN EJAAN (KATA)

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: KESILAPAN EJAAN (KATA): KESILAPAN EJAAN (KATA) SALAH BETUL SALAH BETUL auto matif audien agreget arithmetik agen (wakil)...

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: MODUL ANTOLOGI HARGA REMAJA

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: MODUL ANTOLOGI HARGA REMAJA: Modul Antologi Harga Remaja Latihan: Pantun Empat Kerat (Budi) Baca Pantun Empat Kerat (Budi) dengan teliti, kemudian jawab soalan-s...