Monday, April 9, 2012

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: PEMAHAMAN NOVEL RENYAH

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: PEMAHAMAN NOVEL RENYAH: CEMERLANG BAHASA MELAYU LATIHAN 1  (a) Latar tempat merupakan ruang sesuatu peristiwa itu berlaku serta dapat mencerminkan perwatakan sesu...

No comments:

Post a Comment