Sunday, April 8, 2012

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: PEMAHAMAN NOVEL SUTERA DALAM LUKISAN

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: PEMAHAMAN NOVEL SUTERA DALAM LUKISAN: SUTERA DALAM LUKISAN   1    - Tema yang menarik merupakan pendorong kepada pembaca untuk membaca sesebuah novel. Nyatakan tema novel ya...

No comments:

Post a Comment