Sunday, April 8, 2012

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: Latihan Tatabahasa Ayat Pasif & Ayat Aktif

Che Hashidah - Titisan Minda Bahasa Melayu: Latihan Tatabahasa Ayat Pasif & Ayat Aktif: Di sini berikan soalan untuk latihan. Para pelajar 5H, 4C dan 4F sila salin dan buat latihan dalam buku. Latihan akan cikgu pungut pada ming...

No comments:

Post a Comment