Monday, July 18, 2011

LATIHAN KOMSAS F4 & F5

Antologi Harga Remaja
Puisi Tradisional
Pantun Empat Kerat (Budi)ARAHAN: Sila baca pantun dibawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan latihan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. AYAT ANDA SENDIRI!


Terang bulan terang di paya,
Anak kambing memakan rumput;
Jika tak kenang kepada saya,
Nama yang baik tidak tersebut.


Anak merak mati tersangkut,
Mati dipanah Seri Rama;
Resam di dunia juga disebut,
Orang yang mati meniggalkan nama.


Anak itik terenang-renang,
Air pasang tenang-tenangan;
Budi sedikit bila kan hilang,
itu menjadi kenang-kenangan.


Anak ikan berlima-lima,
Mati ditimpa punggur berdaun;
Kasih tuan saya terima,
Sebagai hutang seribu tahun.

(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)Latihan

1) Berikan maksud “sebagai hutang seribu tahun"_______________________________________________________________

2) Kemukakan pandangan anda tentang tiga kebaikan yang diperoleh orang yang berbudi atau berjasa_______________________________________________________________

3) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam Pantun Empat Kerat (Budi)________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment