Monday, July 11, 2011

HARGA REMAJA PANTUN EMPAT KERAT 9JENAKA DAN SINDIRAN)

Puisi Tradisional
Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran)

Maksud

Rangkap 1
Seseorang isteri dianggap tidak sempurna walaupun memiliki kecantikan jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur.
Rangkap 2
Jika seseorang yang tidak berilmu cuba menunjukkan kepandaian, sudah pasti dia akan ditertawakan.
Rangkap 3
Seseorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah kuasanya telah hilang
Rangkap 4
Perasaan bimbang apabila seseorang yang melakukan sesuatu di luar berkemampuan.
Rangkap 5
Perasaa hairan yang timbul apabila orang bawahan berjaya mengambil alih kuasa daripada seseorang pemimpin yang berpengaruh.

Tema
Sindiran terhadap masyarakat yang bersikap luar biasa.



Persoalan
1. Persoalan tanggungjawab seorang isteri terhadap urusan rumah tangga.
2. Persoalan kepentingan memiliki ilmu pengetahuan.
3. Persoalan pemimpin yang kehilangan kuasa.
4. Persoalan kebimbangan melihat sesuatu perkara yang luar biasa .
5. Persoalan musibah yang berlaku akibat kelalaian.

Bentuk
1. Terdiri daripada lima rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada empat baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 5.
• kupu-kupu terbang melintang (3 perkataan)
• kalau tak pandai menumbuk sambal (5 perkataan)
4. Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata.
Apa guna berkain batik (9 suku kata)
Apalah guna beristeri cantik (11 suku kata)
5. Rima akhir pantun ini ialah abab kecuali rangkap kedua, abac
6. Pantun ini adalah puisi terikat.

Gaya Bahasa
1. Asonansi - Kalau tidak memakai capal – pengulangan vokal a
2. Aliterasi - Melihat ikan memanjat kayu – pengulangan konsonan m
3. Sinkope - Kalau tak pandai menumbuk sambal
4. Personikasi
• Ikan kering lagi ketawa
• Mendengar tupai membaca kitab
5. Unsur alam
• Haiwan – ikan, tupai, harimau, kambing, burung, kupu-kupu
• Tumbuhan – rotan,saga

Nilai
1. Nilai bertanggungjawab
Seseorang isteri bertanggungjawab menguruskan rumah tangga dengan baik.

2. Nilai kegigihan
Seseorang yang gigih berusaha bagi mencapai matlamatnya.

3. Nilai rasional
Seseorang yang rasional dalam melakukan sesuatu perkara.

Pengajaran
1. Kita haruslah bertanggungjawab menguruskan rumah tangga agar kehidupan lebih harmoni.
2. Kita mestilah gigih meningkatkan kemahiran diri agar tidak dipandang rendah.
3. Kita haruslah berfikir dan bertindak secara rasional agar tidak mendatangkan masalah kepada orang lain.

Latihan
1. Berikan dua persoalan yang dikemukakan dalam Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran).
2. Nyatakan tiga pengajaran berdasarkan Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran).

No comments:

Post a Comment