Wednesday, July 6, 2011

PENGETAHUAN SISTEM BAHASA LATIHAN 2011

PENGETAHUAN SISTEM BAHASA


LATIHAN 2011

Sila jawab latihan ini :

(a) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Komen-komen yang membina telah dikemukakan oleh juru ulas terkemuka itu demi meningkatkan mutu menerbitkan filem tempatan.

(ii) Pengaruh dailek dalam pertuturan didapati mempengaruhi prestasi tulisan para pelajar di kawasan-kawasan tertentu di negara ini.

(iii) Projek untuk memperlebarkan jalan-jalan raya di kawasan bandaraya di seluruh negara sedang giat dijalankan untuk mengatasi masalah kesesakan.

--------------------
(b) Dalam ayat- ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Penunggang serta penumpang motosikal wajib memakai topi keledar dengan rapi demi untuk memastikan keselamatan mereka ketika di jalan raya.

(ii) Kebanyakan ibu dan bapa yang berkerjaya gagal memberi pandangan sepenuhnya pada anak-anak mereka oleh sebab mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

(iii) Para remaja di negara ini Perdana Menteri seru untuk melengkapkan diri mereka dengan kemahiran teknologi maklumat supaya mereka dapat berlawan dengan remaja di negara-negara maju.

---------------------------

(c) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

(i) Sekalipun Tengku Rosman merupakan seorang kerabat raja, namun pergaulannya dengan rakyat biasa tidak akan menjatuhkan martabatnya.

(ii) Segala jasa dan bakti yang ditaburkan oleh pejuang kemerdekaan negara tidak akan dilupakan walaupun mereka sudah meninggalkan kita semua.

(iii) Didikan dan panduan yang diberikan oleh ibu bapa akan mencorakkan peribadi anak-anak mereka.

No comments:

Post a Comment