Thursday, October 14, 2010

KAEDAH MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN PUISI (SAJAK/ PANTUN/ SYAIR/ GURINDAM/ SELOKA/ DLL)

1. Gunakan Bahasa Melayu Moden. Tukarkan bahasa puisi kepada bahasa Melayu  moden.
2. Gunakan ayat yang lengkap. Jangan gunakan poin atau tidak mengulas ayat   soalan.
3. Pastikan isi cukup berdasarkan jumlah markah yang diberi.
4. Sebaiknya, 1 ayat 1 isi. (Maksimum 1 ayat, 2 isi)
5. Gunakan penanda wacana untuk menyambung setiap ayat.
6. Jika soalan berbentuk umum, jangan rujuk petikan puisi. Fikirkan jawapan sendiri.
7. Soalan nilai/ persoalan/ pengajaran/ perwatakan : Lihat bentuk perkataan atau kunci kata soalan sama ada perlukan contoh atau tidak. (sila rujuk "Latihan Pemahaman Prosa Tradisional dalam blog ini)
i. Jika soalan berbunyi "nyatakan" atau "berikan" : anda hanya perlu menyenaraikan nilai/ persoalan/ pengajarannya sahaja tanpa memberi contoh atau huraian.
ii. Jika soalan berbunyi "Jelaskan/ huraikan/ bincangkan/ terangkan" : anda perlu menulis nilai/ persoalan/ pengajaran dan sebagainya serta memberi contoh atau huraiannya sekali. Jika tiada huraian diberi, anda hanya akan diberi 1/2 markah. Jika anda hanya memberi contoh tetapi tidak menulis nilai , tiada markah akan diberi.

PROSA
Kaedah Menjawab Prosa Moden/Klasik/ Tradisional.

1. Ayat yang digunakan mestilah ditukar menjadi bahasa Melayu moden. Jangan gunakan ayat bahasa klasik lagi kerana akan ditolak 50% markah.

2. Pastikan jumlah isi cukup seperti diminta berdasarkan jumlah yang diberi di kanan soalan. Jangan berpuas hati memberi satu isi dan mengharapkan pemeriksa memberi markah yang banyak.

3. Gunakan ayat yang lengkap semasa menjawab. Jangan gunakan kaedah 'point form' atau terus memberi isi tanpa mengulas ayat daripada soalan.

4. Jika soalan "berdasarkan pendapat anda" atau soalan yang tidak dirujuk pada petikan, binalah isi sendiri tanpa merujuk petikan diberi. Biasanya ada satu soalan berbentuk umum begini dalam setiap petikan soalan yang diberi.

5. Amalkan menggunakan "satu ayat, satu isi" atau maksimum "satu ayat, dua isi" untuk jawapan anda. Untuk ayat baru/ sambungan isi, gunakan penanda wacana yang sesuai.

6. Jaga struktur ayat, ejaan dan aspek tatabahasa dalam ayat jawapan anda. Selalunya jika terlalu banyak kesalahan, markah akan ditolak 50% daripada jumlah markah.

7. Bagi soalan aspek komsas (nilai/ persoalan/ pengajaran/ bahasa) pastikan:
i. Jika soalan berbunyi "nyatakan" atau "berikan" : anda hanya perlu menyenaraikan nilai/ persoalan/ pengajarannya sahaja tanpa memberi contoh atau huraian.
ii. Jika soalan berbunyi "Jelaskan/ huraikan/ bincangkan/ terangkan" : anda perlu menulis nilai/ persoalan/ pengajaran dan sebagainya serta memberi contoh atau huraiannya sekali. Jika tiada huraian diberi, anda hanya akan diberi 1/2 markah. Jika anda hanya memberi contoh tetapi tidak menulis nilai , tiada markah akan diberi.

No comments:

Post a Comment