Saturday, October 16, 2010

KOSA KATA: KONDUSIF, KONTROVERSI & KONSISTEN

Isnin, 2009 Ogos 10

KOSA KATA: KONDUSIF, KONTROVERSI & KONSISTEN

1. kondusif
sesuai, baik dsb. untuk membantu, mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu
Contoh ayat: Kerajaan negeri memberi jaminan akan terus menyediakan suasana ekonomi yang kondusif dalam usaha menarik lebih banyak pelaburan asing.
2.kontroversi
Perselisihan /pertelingkahan pendapat dsb yang biasanya berlarutan
Contoh ayat: Kontroversi pemilihan peserta akhir Mentor 3 tentunya tidak akan mengganggu konsentrasi tiga protégé yang akan bersaing pada malam ini.
3.konsisten
Terus berpegang pada pendirian dsb yang sama, tekal; secocok, sesuai, sejajar
Contoh ayat: Tidak pernah kenal erti putus asa dan konsisten dengan prestasi terbaik merupakan resipi utama pasukan Selangor sepanjang musim ini dalam saingan Liga Malaysia.

Selasa, 2009 Ogos 04

KOSA KATA : INTIHA, ILTIZAM & MASLAHAT

SEGMEN KOSA KATA

1. intiha
(Arab) akhir, penghabisan, penutup
Contoh ayat: Sebagai intiha, pendidikan untuk perpaduan perlu dikaji semula supaya anak-anak Malaysia pascamerdeka memahami konsep dan peri penting perpaduan dalam kehidupan mereka.
2.iltizam
(Arab) keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dan melaksanakan sesuatu, komitmen
Contoh ayat: Iltizam untuk melakukan penambahbaikan perlu ada pada setiap individu.
3.maslahat
(Arab) sesuatu yang berfaedah (berguna), usaha dsb. yang mendatangkan faedah
Contoh ayat: Penyediaan kemudahan awam perlu dijaga dengan baik untuk maslahat orang ramai yang akan menggunakannya.

Rabu, 2009 Julai 29

KOSA KATA: 3 MODUS OPERANDI

Modus operandi: (bahasa pinjaman Latin)
Maksudnya: cara (prosedur dsb.) untuk melakukan (melaksanakan) sesuatu.

(a) Dalam tempoh enam bulan yang lalu, pihak polis menerima tiga aduan tentang kes penipuan menggunakan modus operandi yang sama.

(b) Kedua-dua kejadian jenayah di bandar itu memperlihatkan modus operandi yang sama.


Prakarsa :

Maksudnya: daya usaha, inisiatif, ikhtiar

Contoh ayat: Impian untuk memperoleh kejayaan tanpa prakarsa adalah sia-sia belaka.

Jerayawara (road show):
Maksudnya -persembahan, pameran, ceramah dsb yang diadakan oleh seseorang atau se kum pulan orang (penyanyi, ahli politik dsb) yang ber kunjung dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan memberikan hiburan, menjelaskan sesuatu isu kepada orang ramai, mempromosikan sesuatu dsb. Contoh ayat:
(a) Persatuan itu melaksanakan program pendedahan dan pendidikan, termasuk beberapa siri jerayawara yang meliputi seminar dan pa meran.
(b) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan mengadakan sesi jerayawara di semua Projek Perumahan Rakyat (PPR) bagi menerangkan proses penjualan PPR bermula bulan depan.

No comments:

Post a Comment