Friday, October 15, 2010

KOLEKSI SOALAN MORFOLOGI

Seksyen B – Koleksi Soalan Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Unit 1 Morfologi
1. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) sangat-sangat
(ii) agak-agak
(iii) benar-benar
(iv) erat-erat
(v) nyaris-nyaris
(vi) hampir-hampir

2. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) alat bantu
(ii) buah tangan
(iii) anak gahara
(iv) garis panduan
(v) kertas putih
(vi) orang kaya

3. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) mandi-manda
(ii) kusut-masai
(iii) compang-camping
(iv) culang-caling
(v) bolak-balik
(vi) porak-peranda
4. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda  faham  akan  perbezaan  maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) merentas – mencantas
(ii) menumpang – menampung
(iii) menyebak – merebak

5. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) mengilai
(ii) menggila
(iii) menonton
(iv) menuntun
(v) melancong
(vi) melancung

6. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) balas
(ii) berbalas
(iii) membalas
(iv) pembalas
(v) pembalasan
(vi) balas-membalas

7. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
(i) politeknik
(ii) monokrasi
(iii) automotif
(iv) antidadah
(v) mahasiswa
(vi) supranasional

8. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) jurang
(ii) curang
(iii) akaun
(iv) akuan
(v) ampuh
(vi) angkuh

9. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.Anda tidak boleh menambahkan  imbuhan,  menukarkan  imbuhan  atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) memenuhi
(ii) memadati
(iii) memuatkan
(iv) mengisi
(v) menyusun
(vi) mengumpulkan

10. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda  faham  akan  perbezaan  maksud  dan  penggunaannya.  Anda  tidak  boleh  menambahkan  imbuhan,menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) terdampar – terpapar
(ii) merajuk – merujuk
(iii) pengarah – pengaruh

No comments:

Post a Comment