Friday, October 15, 2010

KOLEKSI SOALAN KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN

Unit 3 Sistem Ejaan dan Imbuhan

1. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Pengemis tua itu meniduri anak lelakinya di atas simin dengan beralaskan kotak.
(ii) Aktiviti membenteras kegiatan cetak rompak sedang bergiat dijalankan oleh pihak berkuasa.
(iii) Shahrul melanjutkan pelajaran ke luar negara untuk mendalamkan ilmu aero angkasa yang diminatinya sejak kecil.

2. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Alliah mata galak dan memiliki se-pasang kening yang cantik.
(ii) Nenek tidak dapat melihat dengan jelas kerana pandangnya kabor.
(iii) Ahli silap mata itu memperlihat kehebatannya mencucoh tangannya dengan api.

3. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Ideanya selalu menerima oleh gurunya kerana lojik dan bernas.
(ii) Seniwan  jalanan  itu  datang  ke Kuala  Lumpur  dengan  berbekalkan  sebuah  gitar  sebelum menjadi pemusik yang terkenal.
(iii) Pak Cik Hamid telah berkecempung dalam pasukan polis lamanya 20 tahun.

4. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kerajaan menggalak pelancongan domestic untuk mengurangkan pengaliran wang ke luar negara.
(ii) Kerajaan  prihatin  terhadap  masalah  yang  ditanggong  oleh  golongan  ibu  tunggal  yang terpaksa menyara keluarga keseorangan.
(iii) Penghayatan  terhadap  erti  kemerdekaan  dititik  beratkan  oleh  kerajaan  dalam menyemai usaha menyintai negara.5. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Pengetua menasihati para pelajar agar sentiasa berdisplin setiap kali himpunan
sekolah diadakan.
(ii) Kenaikkan kadar tambang bas sekolah mendapat tentangan daripada ibubapa.
(iii) Kerani itu mengcap dokumen itu lantas masukkannya ke dalam sampul surat.

6. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kajian telah dibuktikan bahawa punca penyakit itu belum dapat dikenalpasti lagi.
(ii) Lukisan yang dipamirkan itu dihasil oleh kanak-kanak istimewa.
(iii) Berita hari ini tersiar insiden dua orang buruh binaan maut terkena kejutan letrik.

7. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Setia usaha itu ditugaskan oleh majikannya untuk menyedia laporan minit mesyuarat.
(ii) Perdana Menteri akan merasmikan pembukaan sekolah bahru yang melibatkan kos binaan sebanyak RM6 juta.
(iii) Semua pelajar yang sedang mengikut kursus pra-diploma Pengurusan Perniagaan di kolej itu diminta membayar yuran pengajian mereka selewat-lewatnya hujung bulan depan.

8. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
(i) Semua tempat duduk sudah dipenuhi penuntun yang ingin saksikan persembahan teater.
(ii) Penciptaan sains dan teknologi moden turut dibawa kesan negetif kepada masyarakat.
(iii) Dapatan tokoh akademi masih diperlukan oleh negara walaupun mereka sudah bersara.

9. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
(i) Pelita itu dipadam apabila dihembos oleh angin malam.
(ii) Perserta larian yang termengah-mengah itu berjaya tiba di garisan tamat.
(iii) Khidmat  bas  awam  di  kawasan  perumahan  itu  bukan  sahaja  tidak  berkualliti  malahan lambat.

10. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kebanyakkan penduduk di kampung itu mengusahakan tanaman koko secara kecil   kecilan.
(ii) Saya tidak menyangka sama sekali bahawa pasangan suami-isteri itu sanggup menderakan anak mereka yang masih bayi.
(iii) Beg  yang  menggalasnya  itu  tercampak  ke  tengah  jalan  apabila  dirempuh  oleh  seorang pemuda yang menunggang motorsikal.

3 comments: